Členství

Zde najdete veškeré informace ohledně možnosti členství v našem klubu, nebo možnosti případné spolupráce.

1) Co Vám nabízíme.
2) Naše cíle do budoucna.
3) Jak se stát členem.
4) Profil uchazeče.
5) Co po vás budeme vyžadovat.
6) Možnosti spolupráce.
7) Osobní postup - projekt KERBEROS

 
1) Co Vám nabízíme:
Naším prvořadým cílem je vytvořit dobré zázemí kolektivu osob se společným zájmem, který by všestraně podporoval vzájemnou výměnu informací a možnosti kvalitně prohlubovat znalosti v dané problematice. V dnešní době se totiž bohužel většina lidí co se vážně zajímají o paranormální jevy setkává s problémem, - nemají  si s kým o těchto věcech vážně popovídat bez možnosti riskování výsměchu či pohrdání.
Zajímá nás pouze skutečná pravda. Mlžení a nekonečné žvástání "coby kdyby" jak to má v oblibě většina velkých falešých "zá-hadologických" spolků tak, aby se ve skutečnosti vlastně nikdo nic pořádného nedověděl se nám absolutně hnusí.
Komerční přístup k záhadologii se nám protiví a proto členství klubu Avalon je zcela zadarmo. Členství v našem klubu je především otázkou osobní záliby a nadšením pro "reálný" výzkum paranormálních jevů - to nemá s penězi zdaleka nic společného.
České záhadologické společnosti často pořádají pravidelné schůze a to zejména v Praze (nebo pro maximální pohodlí svého vedení v místě nedaleko bydliště vedoucí osoby). Toto řešení je vedoucímu a lidem kteří tam bydlí jistě velice příjemné, ale členům z druhého konce republiky rozhodně ne. Proto bych rád preferoval především možnosti moderní elektronické komunikace. Pomocí programů jako je Skype lze snadno z pohodlí našich domovů vést konferenční hovory atd... Nutit někoho k nákladnému celodennímu cestování rozhodně není naším záměrem. Společná setkání se však samozdřejmě mohou v případě zájmu uskutečnit a tuto možnost každý jistě rád uvítá.   

Dalším přínosem pro člena klubu je možnost publikovat vlastní články a teorie na  těchto stránkách. Doposud byla většina lidí omezena  zdlouhavě budovat vlastní blogy či stránky jejichž návštěvnost často nesplnila původní představy.
Využijte tedy zázemí klubu Avalon k odstranění zbytečných komplikací.
Nezáleží na tom, že jste třeba ještě nikdy veřejně nepublikoval/a !! Rádi Vás podpoříme a pomůžeme Vám. Nehodnotíme lidi podle titulů, majetku nebo předsudků. Pro nás je rozhodující Váš charakter a přístup k dané problematice.

Potlačení vzniku vulgárních komentářů a obtížných návštěvníků. Na tento fakt budu vždy klást velký důraz. Nikdo z nás nestojí o tento nepříjemný "fenomén" který kazí většinu veřejných stránek o záhadách. Naše stránky tedy nebudou obsahovat množství zbytečných volně přístupných diskuzí které jen  přitahují různé "méně inteligentní" jedince. Dostupné diskuze budou zřízeny pouze pro registrované, nebo bude soukromou volbou každého člena zda ke svému článku přidělí možnost diskuze či nikoliv. Svobodnou volbou každého člena bude také to zda se rozhodne publikovat pod vlastním jménem.  Každý má právo se rozhodnout nakolik veřejnosti poskytne své osobní údaje.

Společné akce - v případě zájmu se můžeme dohodnout a uspořádat společně bádání v terénu, navštívit zajímavá místa, přednášky atd... Fantazii se meze nekladou a záleží pouze na domluvě a volném čase.

Časová nenáročnost - každý z nás je občas zaneprázdněn... zaměstnání, studium a mnoho jiných povinností. Veškeré působení člena je tedy otázkou především jeho vlastního uvážení vzhledem k jeho volnému času.
Mapa hlavních lokalit našeho působení - zejména oblast střední Moravy (Prostějovsko, Olomoucký kraj) střední čechy a Praha.... !! (2016 - 2017 hledáme lidi pro rozšíření PRAŽSKÉ frakce) !!


2) Naše cíle do budoucna:

- vytvořit funkční kolektiv badatelů. (2016 - již několik let splněno)
- publikovat na stránkách kvalitní články pro veřejnost.(2016 - toto již není pro nás smysluplné a výsledky bádání za poslední roky z jistých důvodů na veřejnost nepouštíme)
- vytvořit krátké videodokumenty publikovatelné na internetu. (2016 - v procesu)
- napsat jako kolektiv aurorů vlastní knihu. (2016 - v procesu)
- pořádat zajímavé akce v terénu. (2016 - splněno. Každý rok máme průměrně několik desítek akcí pro vybraný kolektiv)


3) Jak se stát členem
Pokud se chcete stát členem klubu Avalon tak napište na náš email KlubAvalon@email.cz
Poté Vám bude emailem zaslán dotazník pro uchazeče. Dotazník je vytvořen čistě pro základní seznámení - především se bude týkat Vašich zájmů, oblíbených témat v oblasti záhad a případných názorů či zkušeností.
Dotazník rozhodně neslouží ke zjištění zneužitelných osobních údajů. Záležitosti jako rodná čísla atd. nejsou jeho součástí. Uchazeč dále obdrží  podrobnější informace o struktuře klubu, jeho zásadách a možnostech. Pro zájemce o členství důrazně doporučuji číst následující informace: 


4) Profil uchazeče:
Z logických důvodů jsou pro členství v klubu Avalon stanovena určitá kritéia.  Myslím, že je rozumné ignorovat druh osob které nemají s touto oblastí zhola nic společného a jsou pouze zdrojem hádek a kazí 90% solidní práce týmu...
Nemáme zájem o další nasazené rozvraceče a čmuchaly z KPUFO a Záře kteří se nás snaží stále dokola infiltrovat. Dokážeme si dobře ověřit totožnost a minulost uchazeče a věci jako spolupráce s tehdejší StB jak tomu bylo ve vetšině případů pokusů infiltrací lidí z KPUFO na nás rozhodně dobrý dojem nedělají.
5) Co po vás budeme vyžadovat:

Férové jednání, pravdomluvnost a loajalitu. 

Nebýt členem KPUFO, UKZ ani Projektu Záře. (Existuje podezření že by mohlo jít z jejich strany o záměrné snahy jejichž cílem by bylo pouze kazit naše bádání.)

Mlčenlivost. Každý musí být ochoten udržet absolutní mlčenlivost v případě, že by únik jistých informací mohl zhatit naše bádání a nebo vést k možnosti ohrožení / zničení hmotného či nehmotného majetku. "Jistí lidé" v současném světě pracují neunavně dnem i nocí na tom, aby nikdy nikdo v tomto státě vlastně na nic zajímavého nepřišel... Proto je nutné jednat vždy tak ,aby tato jejich lokální demence nikdy nenarušovala naše akce a výzkum který bude vždy ve velké míře probíhat  zcela neveřejně.
Je proto také nutné smířit se s faktem, že na našich stránkách není a zřejmě nikdy nebude publikováno absolutně všechno. Ačkoliv je to možná "kruté" tak mnoho skutečných senzací bude muset po dlouhou dobu zůstat veřejnosti skryto pokud by hrozila nějaká forma zásahu který by nám mohl zhatit dotažení bádání do konce.


6) Možnosti spolupráce:

Pasivní spolupráce
Jsme ochotni navázat jakoukoli formu pasivní spolupráce a výměny informací s jednotlivci či spolky věnujícími se záhadám a paranormálním jevům nedojde-li k podezření, že je jejich činnost v rozporu s naším smýšlením. Tímto se také nehodláme nikomu jakoukoliv formou vázat a nevidíme důvod k nutnosti si pro tento účel s cizím subjektem vyměňovat osobní údaje (telefon, adresa atd...) nebude li uznáno za vhodné. Nikdy nebudeme ochotni ze zištných důvodů sebemenší spolupráce s Projektem Záře, KPUFO a UKZ nebo osobami u nichž by došlo k podezření, že je jejich cílem záměrně kazit naše bádání.

Aktivní spolupráce
Společné akce, setkání a cesty. Rádi přijmeme tuto možnost na základě dobré osobní známosti a férového jednání.

Účast na přednáškách a besedách
Po vzájemné domluvě se rádi zúčastníme přednášek a besed bude-li to uznáno za vhodné.


7) Osobní postup - projekt KERBEROS
Po delším vzájemném seznámení mají nejlepší členové možnost přestupu do projektu KERBEROS. Podrobnější informace budou zveřejněny koncem roku 2016 v odkazu na úvodní stránce webu. 

 
Pro případné dotazy pište na KlubAvalon@email.cz