Mayský motor

Vytvořeno 09.04.2012 10:23:45 | Poslední změna 01.09.2013 11:20:31

Moc písemností tohoto tajemného národa se nedochovalo, díky řádění fanatického katolíka biskupa de Landy jež se naučil Mayský jazyk a naplněn svou tužbou sloužit Kristu mohl  přednášet svá kázání v tomto jazyce na Ycatánu. Když zjistil, že Máyové stále uctívají své bohy jeho fanatismus ve víře v Krista vygradoval a všechny rukopisy a modly dal zničit. Sám o tom píše...... nalezli jsme mnoho knih s obrázky, ale protože obsahovaly samé lži a ďáblovo dílo, spálili jsme je všechny což Maye zarmoutilo a způsobilo velký žal. Co dodat snad jen že i dnes jsou tendence vše nehodící se nějak likvidovat. José de Acosta napsal..... v Yucatánu se nacházely vzácné knihy, ve kterých vzdělaní indiáni uchovávali své znalosti o planetách, přírodě a také staré pověsti. Jsem přesvědčen, že v těchto písemnostech se nacházela i " výkresová dokumentace různých strojů, a létajících zařízení" jež už Máyové nemohli nijak interpretovat jako posvátné knihy. Můžeme jen spekulovat jak k takovým znalostem vlastně přišli. Je zřejmé že v dějinách naší země se odehrálo něco na co jsme zapomněly a bylo zde několik vrcholů kdy civilizace dosáhla poznání která předčí ty naše aby posléze upadla do zapomnění. V očích zastánců evoluce je to nepřípustná myšlenka protože vše probíhalo postupně pěkně podle jejich vzoru a tohle staví  evoluci do světa neudržitelné teorie.
Naštěstí zde zbylo aspoň málo z Mayských knih. Jsou to tři Mayské rukopisy jež přečkaly šílené ničení biskupa de Landy. A o kolik vědění tímto Křesťanským šílenstvím lidstvo přišlo je nevyčíslitelné. Poučíme se vůbec někdy?
Jsou to následující knihy....
Španělský kodex (codices) uložený v Madridu.
Pařížský kodex uložen v Paříži.
Drážďanský kodex uložen v Drážďanech.
Tyto tři kodexy jsou složeny jako harmonika leporel, o Drážďanském se soudí že pochází z Palenque protože některé z kreseb jsou identické se štukovými hieroglyfy na chrámech. A právě tímto kodexem se budeme zabývat. Píše se rok 1973 a zmíněným dvěma pánům se podařilo přiblížit k hádance vyobrazených znaků a nákresů kde se opakovala značka představující dvoustěnný trojúhelník se dvěma křížícími se diagonály. Když se odborníci snažily tenhle znak interpretovat  bylo zjištěno, že je spojován s činností která připomíná technický postup. Proto je tento znak interpretován jako  " zdroj energie" pohonná síla nebo "motor"! tento zvláštní stroj funguje na principu průniku dvou k sobě skloněných rotačních plošin. Jednotlivé díly se bez vyjímky  otáčejí kolem středu a silostroj lze uvést do chodu jako spalovací motor, ale také stlačeným vzduchem či párou. Reinhard Habeck o tom píše ...... " Mayský motor" běží bez vibrací a osvědčil se při kritickém zkoumání lidmi z průmyslu, např. Swarovski optik KG. Výpočty odborníků ukázaly, že Keplingerem vyvinutý silostroj o obsahu 40 cm. krychlových a provozním tlaku 10 atmosfér již při více jak 500 otáčkách za minutu dodává výkon víc než 480 koňských sil. Současný motor stejné velikosti nedá ani při 500 otáčkách za minutu více než 200 koňských sil! ....
Egger a Keplinger jsou přesvědčeni že Máyové v rukopise zcela jistě nakreslili tepelný stroj a nezapomněli ani na regulační ventil.  Tato konstrukce byla patentována ve více jak 20 zemích, přesto k sériové výrobě nikdy nedošlo. A musíme přiznat že by  lehce mohl nahradit dnešní spalovací motory v autech. Dlouhé prsty velkých koncernů a lobby udělaly za tímto fantastickým přístrojem tlustou čáru a revoluce se nekoná. Co dodat, takových patentů je hodně a přibývají další. Výzkumy starých civilizací nelze přehlížet i když tyhle informace pochází od daleko starších civilizací. Chce se říct vše tu už bylo, když se ohlédneme do naší historie spoustu vynálezů které předběhly dobu mohou pocházet z těchto zdrojů. Dobře víme že Kolumbus objevil Ameriku jako poslední a předním tu přistálo spousta jiných objevitelů v různém časovém období, přesto se na školách lže stále dál. V roce 1928 Alexandr Fleming objevil penicilín a nobelova cena ho neminula. Jenže už před čtyřmi tisíci lety ho znali staří egypťané ( stejně jako aureomycin a terramycin)! Měli bychom se nad vším zamyslet a nové i staré nálezy interpretovat z pozice dnešní doby. Je tu háček v podobě možného získávání znalostí prastarých civilizací. Kde se vzaly? Zkusme připustit i myšlenku že Země byla navštívena mimozemskými civilizacemi. Ne nechci zde argumentovat tím že za vším jsou mimozemšťané bylo by to nezodpovědné a krátkozraké. Chci jen abychom tuhle myšlenku vzali v potaz a slepě nenásledovali to co se nám snaží namluvit tlustí pánové sedící na vyhřátých a dobře placených židlích pod zástěrkou vědy! Přidávám tu celý patent tohoto motoru v pdf.
Použitá literatura:
Reinhard Habeck - poslední tajemství archeologie, Reinhard Habeck - záhadné fenomény a mystéria, Erich von Daniken - 11. srpen 3114 př. kr. den, kdy přišli bohové.