Nazca - prehistorické letiště

Vytvořeno 26.06.2011 10:56:30 | Poslední změna 27.06.2011 17:20:35

Pořád se to vrací jako bumerang... Kolik se toho namluví okolo této oblasti? Kolik rádoby vědeckých mouder se valí z úst vědecké veřejnosti kteří neviděli Nazcu ani na fotkách a přesto mají jasno - žádní mimozemšťané, žádné záhady tu přece nejsou... Nevím mám-li plakat nebo se smát...
Nejvíce mě zaujal nadpis co teď pane Dänikene? V souvislosti s tím jsem sledoval pořad pro mladé - Port ( nástupce moralisty a učiteli sepsutý pořad detektor, který byl zakázán z důvodu cituji: "mladí by měli možnost přemýšlet"). Jde o to že dva čeští vědci Jaroslav Klokočník a František Vítek ověřovali teorii o podzemních zásobách pitné vody a zjistili, že některé linie trojúhelníkového tvaru míří špičkou k těmto podzemním z povrchu neviditelným zásobárnám vody a obrazce vyryté kolem měli upozorňovat na životodárnou tekutinu. Je to další z mnoha zase se objevujíce teorií. Je tomu 60 let kdy v roce 1941 historik dr. Paul Kosok pátral ve svém jednomotorovém letadle po Inckých vodovodech a znovu objevil tento uchvacující div. Tyto obrazce jsou vyryty dvacet centimetrů hluboko do písku až na podloží které má bílou barvu. Taková námaha při určování podzemních vod je pro mě nepřijatelná z důvodu, že tyhle národy žily v souladu s přírodou a dobře znali její možnosti a tvořit obrazce které jsou patrné jen z výšky by bylo zbytečné. Podle posledních zpráv jsou obrazce nacházené po celém území Peru a dalších okolních zemí. Zajímavé je i to, že pod některými obrazci jsou ještě starší na které byly pořizovány další.
Tenhle div měla vybudovat kultura Nazca ( asi 350 př. n. l. - 800 n. l.) navazujíce na kulturu Paracas ( asi 1300 př. n. l. - 200 n. l.). Za hlavní centrum je považováno Chachuachi o rozloze 1 km čtverečního s pyramidou o dvaceti stupňích. Nzckánci byli usedlí zemědělci (kukuřice, paprika, tykve) byli také zruční řemeslníci. Vynikali zejména v keramice a tkaní textilu. Kdy a proč začali tvořit obrazce je záhada. Datace vychází z několika hrobů a nálezů v nich a také zachovaných textilií, ale kdy vznikaly nákresy se prakticky datovat nedá a mohou pocházet z poměrně starších dob. Téhle oblasti se věnovala Marie Reichová ( 1903 - 1998 ) která po původu těchto obrazců pátrala od roku 1932 až do r. 1998 kdy zemřela na rakovinu a poslední dny se na planinu nechala nosit. Domnívala se, že tyto obrazce jsou velký astronomický kalendář. Díky ní se oblast stala světovým dědictvím UNESCO a defakto se tu žádné výzkumy nedějí.
Já si nemůžu pomoct... Když se podíváte na tuto planinu z oblohy, nic jiného než obrovské letiště to nepřipomíná... Kazancev vyslovil svou hypotézu o účelu čar cituji: "Oblast, kde se obrazce nalézají je svými vzdušnými proudy jako stvořená pro létání pomocí větroňů. Obrazce vyryté do skal mají letcům ukazovat směr obvyklého proudění vzduchu, mají to být navigační značky sloužící k úspěšnému letu."
Názor nechť si udělá každý sám...
Čtyřicet let pátrání zasvětil Nazce také Erich von Däniken který tu udělal mnoho převratných objevů které jsou trnem v oku mnoha vědcům. Známí cestovatel zde upozorňuje na čáry které nikde nezačínají a nikde nekončí nejdelší z nich má 23 km. Nehledě na několik zmínek španělských kronikářů z 16. a 17. století si soustavy linií nikdo nevšímal. Připomeňme jen ve zkratce co napsal sám Däniken při své průzkumné akci:  "Nejprve jsem vzal do ruky první snímek, spatřil na něm velký kruh a na jeho obvodové linii více než šedesát bodů. Pak jsem si všiml v prvním kruhu další kružnice s nespočetnými menšími body na obvodu. Uprostřed se nad sebou nacházejí dva pravoúhelníky rozdělené na osm čtyřúhelníků. V nich byly zkřížené linie a ve středu se nacházel paprskový svazek šestnácti linií."
Co to mělo být? Na druhém snímku byl zachycen ještě větší výsek. Celý geometrický vzor byl zarámován dvěma obřími čtyřuhelníky, které ležely uhlopříčně nad sebou. První co mě napadlo, byla mandala. Tak říkají Tibeťané a hinduisté náboženským obrazům vnitřního povznešení. I severoameričtí indiáni znají něco podobného.
Jen připomenu, že bylo nalezeno mnoho obrazů vyrytých do skal jako je záhadná šachovnice či výjevy připominajíci moderní astronauty. Archeologové s posměchem podotýkají, že to je nesmysl, že mimozemští návštěvníci při přistání by se bořily do měkké písečné půdy a při vertikálním přistání by žádné dráhy nepotřebovali. To je ale veliký omyl. Když se znovu podíváme na planinu vidíme, že tyto přímé linie rovné bez jediného odklonu jsou budovány na skalách. Tyto vrcholky výběžků jsou srovnány a vyhlazeny do naprosté roviny takže podklad je dost tvrdý a připraven pro přistání. Zarážející je to proč by tehdejší obyvatelé vynakládaly takovou námahu a srovnávali by vrcholky hor do nic neříkající plochy. Když pomineme nepředstavitelnou námahu, tak proč by zemědělci kteří určitě měli dost práce se svou obživou, budovali tyhle linie??
Kvůli vodě určitě ne...
Počasí se v této oblasti nemění a nejní tu takřka žádná eroze. Dále se tu našli krystalky podobné soli kde při analýze byly nalezeny skleněné krystaly! Tyhle obrazce zvířat jsou tak gigantické, že musely upozorňovat na někoho nahoře jinak to nedává smysl. Hlavně tyto - pavouci, opice, ptáci a další byly umístěny mezi linie. Co to znamená? Myslím že vysvětlení nabízí sám Däniken, že jde o kult "kargo". Kargo = přepravní náklad. Pojem vyjadřuje kult australsko - melanéských domorodců spojený s moderním zbožím. při konfrontaci s evropskými badateli, misionáři a i vojáky a obchodníky poznali příslušníci primitivních národů nesmírné množství pro ně žádoucího zboží. Nechápali odkud zboží pochází, neviděli místo výroby, podle nich muselo zboží pocházet od bohů. Tento kult mohl postihnout i tuto oblast v Peru a domorodí obyvatelé při přívalu tohoto zboží od mimozemšťanů nabyli přesvědčení, že je od bohů. Však když návštěvníci opustili tuto planinu domorodci bez přísunu tohoto pro ně božského a hlavně atraktivního zboží začali kreslit jak na skicák tyto obrazce a v to jediné naději aby bylo vidět z hora, neznamená nic jiného než "jsme tady vraťte se!"

použité materiály: Ulrich Dopatka - velká enciklopedie,  Erich von Däniken - lovci ztraceného vědění, Klaus Donna, Reinhard Habeck - zakázaná archeologie.

©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/