Stále záhadná Čína

Vytvořeno 23.12.2012 12:35:45 | Poslední změna 08.01.2013 16:35:01

Z této velké země pocházejí nejdůležitější objevy lidstva a to jak v oboru lékařství tak i přírodních věd. Vkrádá se tu otázka kde se vše to vědění vzalo, sama historie Číny je velmi stará a důkazy o moderních lidech sahají až do 67 000 let!  Předchůdci člověka Homo erectus žili na území Číny dokonce před 2,24 miliony lety. V Čínské mytologie se vypráví o dracích kteří přicházeli z nebe a jsou uctíváni dodnes. Nachází se zde pověsti o stvoření světa kterých je šest, je to zřejmě dáno obrovskou rozlohou země kdy si každá oblast vytvářela svou podobu mýtu.
V mýtech je tu zmínka o třech vznešených a pěti císařích  : 
tři vznešení: vládce nebes - Fu-si, vládce Země - Nu-wa (Chuang-ti), vládce lidí - Šen-nung.
Pět císařů: }Žutý císař, Čun-su, Ku, Jao, Šan.
Nejznámější  }Žutý císař  ( 2689 - 2598 př. n. l.) je vlastně považován za praotce Čínské civilizace. Díky jemu se země stabilizovala a obohatila o poznatky - vynálezy jako lodě, zbraně, střelný prach, kompas, kalendář, hudba, výroba bavlny, lékařství a jiné. Třeba Evropa byla v té době na úrovni doby kamenné i když i tady se vyskytoval závan jakési jiskry vzdělanosti a to také jaksi zničeho nic. Je vlastně zřejmé, že historie Číny není úplně dobře zdokumentovaná a vlastně teprve dnes se vědecky zařazuje a zkoumá. Písemné prameny jsou ve formě filosofické úrovně a je toho málo,  ba dokonce skoro nic z čeho by se dalo čerpat...
V roce 1938 byl ve skalnatém pohoří Baja Kara Ula učiněn pozoruhodný nález. Popsané hliněné tabulky s hieroglyfy, dále pak ploché talíře z tvrdé žuly které připomínají gramofonovou desku s otvorem uprostřed. O kultuře která má tohle na svědomí se neví prakticky nic. Trvalo dost dlouho než se podařilo písmo z rýh rozluštit a také trvalo než se vše uveřejnilo. Proč? Akademici přeložili toto sdělení takto.... 
Národ Dropa přišel z oblaků na vzdušných vozidlech. Desetkrát se muži i ženy a děti národa Kham schovávali v jeskyních, když porozuměli znamením a viděli, že národ Dropa tentokrát přišel s čistým úmyslem... 
Ostatně pozůstatky této podivuhodné rasy vysoké jen 130 cm se nacházely již dříve, avšak antropologicky je dosud není možné zařadit. Kdyby v roce 1974 Rakouský inženýr Wagerer tyto kotouče nevyfotil, zřejmě by dnes byla jejich existence zpochybňována. V jednom rukopise o nálezech z muzea Pan-Pcho je podrobný popis těchto destiček, které jsou však pouhé kopie zhotovené před tisíci let podle existujících originálů.
Čína je však hojně spojována i s jiným fenoménem a to jsou pověstné Čínské pyramidy. Odbornou veřejností zarytě odmítány, ale pod tíhou důkazů uznány za fakt a teprve nedávno jsou k těmto fascinujícím monumentům posílány vědecké výpravy které nejenže nevyvracejí podivné fenomény jenž je obklopují, ale musí údajným spekulacím dát za pravdu. Nejznámější bílá pyramida která byla údajně vyfotografována vojenským pilotem Jamesem Gaussmanem roku 1945 když měl sledovat případné pohyby vojsk. Zpráva z protokolu zní: 
„Když jsme se dostali nad rovné údolí tak přímo pod námi ležela obrovská pyramida. Pyramida byla bílá a snad mohla být z kovu nebo kamene.. Sám objekt měl gigantické rozměry. Podle všeho byla vysoká asi 300 metrů a její strany základny dlouhé snad 1 km. Pilotům bylo jasné, že jim tohle nikdo neuvěří a tak velitel pořídil fotografie. Nemusím snad ani psát, že fotografie zmizela na dlouhá léta v archivech. Je pravda že Brian Haughton upozorňuje, že záznamy o pilotech nikde neexistují a samotné rozměry jsou značně nadnesené, ale samotná fotografie na veřejnost pronikla. Stavba ovšem nepůsobí jako ve zprávě. Faktem je, že tyhle stavby v Číně existují a jsou jich stovky. O některých se ví, ale o většině můžeme říct, že nejsou zmapovány. V provinciích kde se nachází o nich místní značně chudé obyvatelstvo ví a i když jsou foceny a popsány tak za několik let po nich není ani památka. Místní obyvatelé je stačí rozebrat a použít ke stavebním potřebám. Další věc je, že se Čínské pyramidy liší od těch v Egyptě a jižní Americe. Jsou totiž tvořeny z pálené hlíny. A také je v nich spousta menších dutin nebo hrobů. Dostat se do Číny a provádět zde výzkum je těžké a povedlo se to jen pár lidem.  O to jsou informace cennější. Na otázky kdy se bude zkoumat vnitřek záhadných staveb Čínští „experti" uvádějí, že je to až na příštích generacích a tato činnost zůstává tabu. Dalším a věrohodným pozorovatelem bílé pyramidy je Maurice Sheahan který působil jako vládní poradce v Číně mezi lety 1945 - 1947 když byl ve službách letecké společnosti TWA pozoroval pyramidu čtyřicet mil jihozápadně od Si-anu v pohoří Čchin-ling-šan které je obtížně přístupné. Díky návštěvám Číny novináře Hausdorfa a Krassy jsou zmíněnými pány fotografovány a zaznamenány na videokameru. Tyhle záznamy jsou nyní použity v mnoha časopisech a hlavně v samotné Číně jejich publikování vytváří konečně obrovský zájem o tenhle fenomén. Upozornili také na závažný fakt, že se pyramidy začínají osazovat malými jehličnany jenž jsou do podlaží pyramid dobře zasaditelné jelikož tyhle objekty tvoří hlína a spraš. Jako by tu někdo chtěl zahladit stopy. Za takových dvacet let se může tvrdit, že jsou to kopce porostlé lesem a víme jak snadno jde manipulovat s veřejným míněním. Pan Hausdorf lokalizuje bílou pyramidu do nepřístupného pohoří Čhing-ling. Potíž je v tom, že se v její blízkosti nachází protiraketová základna takže další zkoumání je zatím na bodu mrazu. V roce 2002 spiegel ve svém internetovém vydání z 8.7. informoval o výpravě do provincie Qing-hai. Zpráva hlásala: 
"Badatelé prozkoumali startovací rampu pro UFO. Jednalo se o vyvýšeninu podobnou pyramidě. Komplex na hoře Baigong jenž se skládá ze tří jeskyní trojúhelníkového tvaru a nachází se v něm červeně zbarvené trubky které vedou do hory od nedalekého jezera. Zrezivělý šrot a neobvykle ztvárněné kameny.. je to více než záhadné. Dva ze tří vstupů jsou zasypány, ale třetí uprostřed je stále nedotčen." 
Jak uvádí i Čínská zpravodajská služba všude se nachází trubky které opravdu vedou do jezera i hory. Bylo zde nalezeno množství předmětů které se dle analýz skládají ze 30% oxidu železa, velké množství kysličníku křemičitého a vápníku. 8% se dokonce nepodařilo identifikovat. Za to vše vděčíme novináři Je Čouovi který má za sebou půl tuctu výzkumných zpráv v nichž zapsal vše tak jak viděl na vlastní oči. V očích mnoha odborníku je tato informace branná za seriozní, proč se však o ní nedověděla široká veřejnost? Může za to z části fakt, že Čou neumí anglicky, ale i fakt, že není v zájmu vědy o tomhle nálezu informovat!
Píše se rok 1972 a průzkumný oddíl Čínské lidové osvobozenecké armády na úpatí kopce Ma Wang Dui má zřídit nouzovou nemocnici pro civilní obyvatelstvo. Při hloubení štoly však došlo asi v deseti metrech k sesuvu půdy. Vojáci narazili na neobjevenou hrobku. Přivolaní archeologové při rozdělení sektoru na tři části našli několik starých kostí a střepy. Největší šok nastal při průzkumu hrobu číslo 1 který byl chráněn izolační vrstvou z dřevěného uhlí. Byla tam mumie, která se vznášela v 80 litrech jakési nažloutlé tekutiny. Tato tekutina jistě sloužila ke konzervaci mrtvoly která byla 1,54 m vysoká a vážila v okamžiku nalezení 34,3 kg. Při pitvě bylo zjištěno, že buněčná struktura a stav všech vnitřních orgánů vykazoval vynikající stav. Kdo tuhle konzervaci prováděl měl k dispozici udivující technologie a svou práci dobře ovládal. Složení oné tekutiny nebylo dosud rozluštěno. V muzeu Chau-nan kde je mumie vystavena se na informační tabulce dočteme, že složení tekutiny je neznámé. Jaký rozdíl v informaci od podobných nálezů v západním světě kdy exponát zmizí nebo není popsán vůbec. Podařilo se také vypátrat, že mrtvá žena se jmenovala Sin-žui, manželka Li-čanga vysoce postaveného šlechtice z národa Dai (Thai). Tahle princezna zemřela před 2170 lety. Její mumie není jediná dobře zachovalá - nalézají se zde o hodně starší, třeba „lady of Loulan" je stará víc než 64 000 let. V hrobkách byly kromě uměleckých předmětů nalezeny i lékařské knihy dokazující odborné znalosti plně srovnatelné s dnešním věděním o medicíně. Až se tu znovu vkrádá otázka odkud tyto znalosti pocházejí... 
Na závěr jen zmíním další senzaci a tou je kamenná Terakotová armáda soch v životní velikosti. Obsahuje až 7000 válečníků se 130 vozy taženými koňmi a 110 zvířaty jezdecké kavalérie. Vše zde bylo pohřbeno před více jak 2 000 lety na ochranu prvního Čínského císaře. Všichni vojáci jsou otočeni k východu a rozmístěni do tří obrovských komplexů zpevněných dřevěnou konstrukcí. Celé vojsko zabírá neuvěřitelných 12 600 metrů čtverečních. Tahle hrobka patří prvnímu císaři jménem Čchin Š-chuang, nachází se 35 km od Xi anu hlavního města provincie Šen-si. Stavbu prý císař nařídil v letech ( 246 - 210 př.n.l) ve 13 letech věku, kdy spojil válčící kmeny. Tento císař má také na svědomí stavbu obrovských cest a kanálů. I hraniční opatření které jsou počátkem slavné velké zdi. V roce 221 př. n. l. založil novou dynastii, říši Čhin a prohlásil se prvním vznešeným císařem. Dodnes je jeho účinkování na scéně zahaleno tajemstvím. Siamen Qianem hiorik ( 145 - 90 př.n.l.)  píše o obrovských pokladech v hrobce. Z místa bylo odebráno i na 4000 vzorků půdy které vykazují vysoký obsah rtuti. Také je zde zmíněno, že císař byl uložen do  rakve z bronzu a jedeitu, který měl tělo chránit před rozkladem. Sám hrob měl být umístěn ještě do jakéhosi bronzového modelu představujícího celou říši. Měly se tu nacházet hory, řeky a moře. Vody napodobovala mechanicky hnaná rtuť, která měla pokud proudila udržet císaře v jeho minisvětě naživu. Dále se dovídáme, že samotný strop zdobilo množství perel a další vzácné šperky spodobňující slunce, měsíc a hvězdy. V hrobce byl rozmístěn systém různých pastí a na závěr byla mohyla pokryta vrstvou roztavené mědi. Je neuvěřitelné co se zde popisuje a s čím máme tu čest. Samotná hrobka aspoň co víme nebyla prozkoumána i když vykopávky kolem tohoto místa stále pokračují. Pozdější nálezy menších keramických soch představujíce úředníky, akrobaty, koně a válečné vozy a z kamene vytesané brnění pro válečníky i koně tuhle historickou záhadu jen umocňují. Archeologové se zatím dohadují zda se pustit do odkrytí celého komplexu. Dr. Duanen Chigboem za použití georadaru vytvořil trojrozměrný model celého podzemního komlexu a výzkum plně podpořil tvrzení historika Siamema Qianema. 
V samotné Číně je plno záhad ještě nedotčených výzkumem, ale časy se mění a vědecké výpravy začínají mapovat tuhle obrovskou zemi stále opomíjenou západním světem. Jde o to, abychom se vše co bude odhaleno dověděli a nebylo to schováno pod pokličku posvěcenou vědou. Čína je plná neuvěřitelných nálezů a lokalit. 
 

Použitá literatura:  Brian Haughton - tajemství posvátných míst
                                       Hartwing Hausdorf - výpravy do neznáma, bílá pyramida
                                       Arnošt Vašíček - bytosti odjinud
                                      Erich von Daniken - lovci ztraceného vědomí, setba z vesmíru
                                      Luc Burgin - tajuplná archeologie

©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/