Stále záhadný Egypt

Vytvořeno 15.02.2011 14:29:59 | Poslední změna 15.02.2014 21:24:10

V roce 1988 publikoval H.S. Lewis plány podzemních chodeb mezi Sfingou a Velkou pyramidou. Oficiální egyptologie je však ještě v roce 1992 striktně odmítala. Přitom v květnu 1992 došlo u Sfingy k objevu dvou maskovaných vchodů. Od února 1988 do června 1999 uzavřela správa památek Velkou pyramidu, údajně kvůli rekonstrukci, kdy bylo nutné odstranit vlhkost způsobenou přítomností turistů. Ve skutečnosti byla objevena nová, dosud neznámá komora a oficiální místa dělala vše, aby se tento objev nedostal na veřejnost. Prořekl se však sám kontroverzní dr. Zahí Havás - správce památek když prohlásil: restaurována bude komora královen a "onen nový prostor".
O jaký prostor jde?
Vraťme se zpět k Velké pyramidě. Oficiálně postavena ve  4. dynastii ( 2575 až 2465 před n.l.) faraonem CHufu ( také CHufew či Cheops ). Je tomu skutečně tak? Existují dvě fakta která se staví pro tuto egyptology přijímanou skutečnost.  Hérodot antický historik který Egypt navštívil před více jak 2000 lety, uvádí CHeopse jako stavitele. Zato Diodor ze Sicílie jmenuje nějakého CHemnise jako objednavatele stavby. Dále je tu onen nápis který objevil v roce 1837 britský plukovník Vyse Howard. Kvůli nápisu se plazil do těžko přístupných prostor. V nejhůře přístupné "odlehčovací komoře" měl údajné jméno CHeopse objevit. Orientalista Zecheria Sitchin zjistil, že jméno je neobratný falzifikát. V celé pyramidě není jediný nápis ani kresba! Je to samo o sobě překvapující. Vždyť každý faraon se rád chlubil svou velikostí a dával to najevo. Je jedno, že bylo použito písmo které za doby CHeopse ještě neexistovalo. Odborná obec to nebere na vědomí. CHeopse dokonce neznají ani arabští historici, Al-Makrízi ( rok 1360 n. l. ) napsal, že pyramida byla vystavěna před potopou světa králem jménem "Saurid". Prý stejná osoba jíž Hebrejci říkají Henoch a Řekové Hermes. Další arabský cestovatel Ibn-Battuta nám praví, že král Saurid postavil pyramidu před potopou světa proto, aby uchoval knihy vědy a poznání. Ještě jeden arabský názor - kdyby byla  postavena po potopě světa tak Arabové by o tom museli vědět.
Uvědomme si, že v pyramidách je spousta šachet, chodeb údajně slepých a odvětrávací komory. 22. března 1993 miniaturní robot sestrojený ing. Rudolfem Gentenbrinkem, vyzbrojen kamerou a laserovým zařízením ve velké pyramidě pronikl do šachet a lokalizoval tak neznámou komoru. Na konci chodby s šířkou strany 20 cm, po 64 metrech zastavil před tajemnými dveřmi se dvěma kovovými sponami. Jenže v roce 1994 byl Gentenbrink vypovězen z Egypta a bylo mu znemožněno další pátrání. Šok nastal v roce 2001 kdy dr. Zahi Havás předvedl pro televizní diváky sehranou komedii kdy do té samé šachty jako Gentenbrink vsunul stejného robota a hlásal provrtání tajemných dveří a zjistit co je za nimi. Nebylo nalezeno nic. Za dveřmi nic není!!? Jaké to "překvapení". A přesto se nikdo nezajímal co je před nimi. Zarážející je také to, že Havás oznámil provrtání dveří v roce 2000, ale přesně věděl, že práce byla dokončena již v září 1996. Měli jsme tedy vidět jen co jsme směli vidět a co se skrývá v těch prostorách doopravdy se veřejnost jen tak nedozví.
Dosud bylo na západním břehu Nilu prozkoumáno více jak sto staveb co jsou identifikované jako pyramidy. Věnujme se jen Gíze kde je velká pyramida, dále pyramida Chefrénova (Rachefova). 200 metrů od velké pyramidy je Menkaureova. Že nejsou postaveny náhodně svědčí rozsáhlý podzemní systém a nezapomeňme na sfingu stojící vedle velké pyramidy. Sfinga považována za nejstarší sfingu v Egyptě je přisuzována komu jinému než Chefremovi  ( 2520 - 2494 př. n l. ) a to jen proto, že se na stéle našlo jméno Chefren. Od velké pyramidy k sfinze vede šachta která sahá až 40 metrů pod zem. Přístup k ní je chráněn mříží a vstoupit mohou pouzr ti "nejspolehlivější". Šachta byla zaplavena vodou která byla odčerpána. Radarové snímky podzemí pořízené dr. Borisem Saidem ukázaly tunel který se táhne od zadní části sfingy a pokračuje k údolní cestě k Chefremově pyramidě. Odtud chodba pokračuje a končí u prostřední pyramidy. Chodba která je pod zadní částí sfingy je chodba údajně „slepá", říká se jí komora černá. Přesně 18,83 metu pod ní se nachází komora zelená (Usírova) prozkoumaná v roce 1996.  Zde vidíme, že nejen podzemní labyrint který se rozprostírá pod komplexem v Gíze, ale i jiné nálezy, kterých čím dál více přibývá je pro veřejnost naprostou neznámou. Svědčí o tom experiment který se uskutečnil v Chefremově pyramidě.  Alvarez umístil do komory vysílače a chtěl vše zaznamenávat na magnetofonové pásky. Vysílače byly opatřeny hliníkovými deskami a citlivost byla snížena, aby byly zaznamenány jen opravdu ty silné impulzy. Bylo zaznamenáno 84 dopadů na měřené pole nad kuželem postaveným na špičku pod úhlem 70. stupňů k hlavní komoře pyramidy. Při měření se děly podivné věci. Egyptolog dr. Arm Goneid prohlásil " síly působící uvnitř pyramidy odporují všem fyzikálním zákonům". Buďto se geometrie pyramidy odchyluje od všech známých zákonů, nebo stojíme před nevysvětlenou záhadou. Přístroje nalezly zdroj nezvyklé síly, která působí jako slunce a nalézá se pod pyramidou. Nakonec Alvarez vše popřel. V roce 1998 zkoumal vnitřek velké pyramidy dr. Helmut Berner. Jeho seismografické senzory a infračervené přístroje objevily přes 200 dutých prostor. Podobný počet dutých prostor byl zjištěn profesorem Sakuji Jošimurou a jeho týmem.

Podle zavedené chronologie byla první pyramidou stupňovitá pyramida krále Džosera v Sakkaře ( 27. stol. př. n. l. ). Pod pyramidou je rozsáhlý komplex chodeb a místností vzájemně propojených. Vybudovat takto složitý systém s mnoha chodbami a dveřmi muselo dát větší námahu než sama pyramida. Nerozluštěný zůstává i smysl modrých komnat. Svou nádherou by se hodily spíš jako luxusní paláce na povrchu. Přesto mají zůstat zapomenuty v podzemí. A ještě jedna věc - sarkofág v nich nebyl nikdy uložen a navíc stěny byly dokonale obloženy fajánsem, jenž je vynikající elektroizolátor a komnaty tak dokonale odizoloval. Proč tomu tak bylo se můžeme dohadovat. Že to mělo svůj důvod tak to jsem si jist. Také jsem přesvědčen, že si Egypťané střežili svá tajemství tak dokonale, že byly chráněny nástrahami které ještě dnes spolehlivě fungují.

použitá literatura:             A. Vašíček - egyptské záhady
                                      E. Ercivan - zakázaná egyptologie
                                      R. Habeck - poslední tajemství archeologie
                                      E. von Daniken - oči sfingy
                                      W. J Langbein - dřív než přišla potopa

©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/

k2014