Tajemství hrobu KV55

Vytvořeno 27.12.2011 12:51:19 | Poslední změna 30.12.2011 18:26:03

Samotná hrobka se skládá ze schodiště, komory a jedné místnosti. V hrobce bylo rozházeno mnoho předmětů ale nejvíce byla poničena svatyně která byla postavena kolem sarkofágu. Sarkofág má patřit královně Teje manželky Amenophise 3. jejíž syn měl být Achnaton známý jako kacířský faraon. Zde právě začíná záhada kolem kultu náboženství ve prospěch jediného pravého boha. Kolem komory byly položeny čtyři ochranné amulety a právě na jednom z nich bylo faraonovo jméno. Ve výklenku na severní straně stáli čtyři kanopy ale nápisy na nich byly zeškrabány. Na hliněné pečeti  bylo jméno Achnatonova následovníka Tutanchamona.
Možná si myslíte že odstranění nápisů a vyrytí nových patřících právě vládnoucímu faraonovi není nic nového. Ano jenže tady se odehrálo něco co způsobilo odvrhnutí tohohle vladaře a dokonce vymazání z historie proč? Ale zpět k hrobce, nalezen byl i sarkofág který je právě trnem v oku egyptologů. Uvnitř rakve se nalezl na těle mumie plíšek z milostným oslovením který by se mohl vztahovat k Nefertiti manželce Achnatona. Tady začíná handrkování se jmény, čí vlastně je mumie když všechny nápisy byly odstraněny. Zlaté pásky, které obepínaly vnější obal mumie a magické cihly v rozích nesly jméno Achnatona, kanopy na vnitřnosti zase znak královny Teje ( Achnatonovy matky). První antropologické studie ukazují že zde je pohřbena žena, další zkoumání odhalilo, že jde o muže ve věku 23 let. To by vylučovalo Achnatona který se měl dožít minimálně 30 let. V roce 1963 došlo k novému zkoumání  které potvrdilo, že jde o mladého muže a začal převládat názor že by mohlo jít o Smenchkera ( bratr Tutanchamona, syna Achnatona) který by mohl být jeho nástupcem na trůnu a v tom případě by to nebyl Tutanchamon. Že je to celé zamotané? Nedivme se egyptologie si vypracovala chronologii ale převážná část objevů se do ní nemůže vměstnat a tak se snaží každý nález zpochybnit a zařadit i když je to v rozporu s výzkumy a znalostmi. Totiž neznámý faraon Smenkchare se právě do tohoto schématu nehodí on by vůbec podle egyptologů neměl existovat! Sám sarkofág se na 70. let ztratil z dosahu badatelů… proč? A to není vše na počátku roku 2000 Nasri Iskander provedl nový průzkum mumie a zaměřil se na lebku, podle analýzy chrupu konstatoval že jde o muže mezi 35 - 40 roky a sdělil, že jde o Achnatona. Heuréka tak dlouho se zkoumá až se nález zařadil kde by měl podle chronologie být a nic není platné že mumie byla pohřbena v poloze typické pro ženu s korunkou na hlavě! Jenže tady to vše nekončí, po provedení zkoušky krevní skupiny, analýzy tkání a měření lebky znovu ukazuje na neznámého Smenchkareho. Na podzim roku 2000 mělo být zahájeno nové přesnější zkoumání pomocí DNA, krátce před testy DNA bylo zkoumání bez jakéhokoliv vysvětlení  zastaveno. Tohle je přece zarážející když se egyptologie ohání zdokumentováním a odhalenou historií Egypta a na druhé straně dělá vše proto aby se nenašlo nic co by ji mohlo konfrontovat. Ptám se co se tu děje? Znají snad vědci něco co nesmíme vědět?
Já si to jinak vysvětlit neumím. Naproti této hrobky leží jiná snad nejvíce známá hrobka faraona Tutanchamona, která není o nic míň záhadná. Je tu ještě jedna věc profesor Wildunka analizoval sice ilegálně (a oficiálně není možné toto zkoumání uznat) že Smenchkare a Tutanchamon byli příbuzní ale i to že mumie je pravděpodobně totožná s biblickým Aronem! Áron se narodil v Egyptě a byl o tři roky starší než jeho bratr Mojžíš a byl to on kdo faraonovi oznámil příchod deseti ran Egyptských. I když egyptologové Achnatona přehlíží a nejraději by ho znovu vymazali a názory že to byl pomatenec nejsou výjimkou. Přesto se někteří kloní k domněnce že by mohlo jít o Mojžíše. Vznik monoteického náboženství tedy víry v jednoho boha zřejmě nepřišla z ničeho nic a otec Amenhotep i matka Teje zřejmě s tímto uctíváním slunečního nebo božského kotouče měli co do činění. Co vede k opuštění náboženství mnohá bohů uctívaná tisíc let a začít uctívat  jediného boha kázajícího lásku a mír? Vždyť je až zarážející jak to málo co se dochovalo z tohoto období  je podobno bibli ba dokonce některé pasáže jsou opsané z doby Achnatona jako je žalm 104. Máme tu zrod judaismu víru v jednoho boha?  Jak velká úcta k Atonu ( boha slunce) byla když vedla k vybudování čtyř chrámů v tehdejším Vésetu později Thébách v Karnackém okrsku jehož služebnictvo čítalo  téměř sedm tisíc lidí! Tohle rozhodně nebyl skromný svatostánek. A další záhada vzhled panovníka Achnatona, byl odlišný od ostatních - protáhlý obličej šikmo položené oči jakoby ženská postava, přesto se nechal takhle vyobrazovat jakoby se chtěl podobat svému bohu. Hodně vyobrazení je se svou manželkou Nefertiti jako milující pár také ne zcela běžná věc v Egyptě. A opět ty protažené lebky jakoby něco představovaly popřípadě na něco poukazovaly.
Weigal napsal o Achnatonovy:  byl prvním člověkem kterému se zjevil sám bůh jako pramen všeobjímající lásky, prostý všech neřestí a plný neskonalé lásky.
Křesťanům to připomene Ježíše který hlásal podobné a nebojím se říct shodné názory. Vždyť pobyt Ježíše v Egyptě je plně možný když na několik let zmizel ze scény mohlo být zasvěcen v objevení tajného vědění monotematického náboženství i sám Achnaton hlásal že jeho otec je Aton. Bůh Aton je považován za sluneční  kotouč a Achnaton za vládce slunce. Jsem přesvědčen že Achnaton byl velký vizionář a prorok, jenže si také myslím že nemůžeme spojovat tohohle panovníka jako faraona slunce. Spíš jako vyznavače zářícího kotouče a to je rozdíl. Byl tu však ještě jeden uctívaný bůh a tím byl Thovt - pán moudrosti, dnes se ztotožňuje s hospodinem židovským bohem. O co tu jde, vždyť Achnaton zavedl novou estetiku vzhledu příslušníků královského rodu. Proč? Je tu to magické datum před 3500 lety začíná historie o cizích návštěvnících, možná je to už velká fabulace ale v té době se začaly dětem dávat hlavy do upínacích svěráků a deformovaly se jim lebky. Že by z ničeho nic? Doba byla docela zvláštní a mnoho nálezů právě z té doby je pro veřejnost nedostupno nebo zavřeno a v tom lepším případě schováno za pevnou mříží. O co tu jde, podle mého možná kacířského myšlení ne jenom Achnaton ale zřejmě už i jeho rodiče a celý královský rod byl konfrontován s mimozemskou civilizací, kdy mladý Achnaton mohl být dokonce potomek této entity (posuďte z fotek). Je docela možné že sám kontakt byl navázán jen s královským rodem a několika zasvěcenými zřejmě kněžími. Z této tradice pochází možná mnoho náboženských tradic  které  známe dnes. Vždyť i zářící kotouč mohla být koneckonců kosmická loď. A je docela možné že vše bylo úplně jinak  dokonce fantastičtější než si vůbec můžeme přestavit… kdo ví.


©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/