Záhadné zářící bytosti (série Moravské záhady)

Vytvořeno 20.06.2011 21:20:58 | Poslední změna 20.06.2011 22:07:44

V průběhu osmdesátých a devadesátých let zasáhla českou republiku vlna pozoruhodných setkání s prazvláštním fenoménem. Šlo o svítící bytosti které spatřilo v různých částech naší země velké množství svědků. Mnohá podivná setkání byla vyšetřována. Spousta jich je dodnes popsána v knihách českých záhadologů jako takzvané setkání se "stříbrňákem".
Záhada těchto bytostí má dle všeho přímou spojitost s fenoménem UFO. Výpovědi svědků jsou prakticky totožné. Mělo jít o zhruba dva metry vysoké postavy tvořené něčím co připomínalo jemně namodrale světélkující mlhu oděné do přiléhavého obleku s kápí. Díky nejasné světelné podstatě nebylo možné rozeznat detaily ani obličej.
Někdy začátkem devadesátých let jsem se doslechl o pozorování těchto bytostí v Brodku u Konice na Prostějovsku kde jsem tehdy žil. V místní továrně tehdy mělo dojít v rozmezí několika dnů k sérii děsivých setkání.
Přes den bylo vše v pořádku. Ale v průběhu noční směny mělo několik dělníků spatřit podivnou světélkující postavu která prošla skrze stěnu do výrobní haly. "Prý to mělo v ruce cosi co před ní vrhalo paprsek jasného světla jako baterka." Postava šla halou mezi řadou obráběcích strojů a ve chvíli kdy procházela okolo stolu, zřítil se z něj podnos na kterém bylo naskládáno množství obrobků.
Svítící bytost zase zmizela a dělníkům nezbylo nic jiného než posbírat všechny rozsypané součástky a znovu je poskládat na své místo. Zpráva o podivném zážitku se dalšího dne šířila. Několik z mojich příbuzných tam tehdy pracovalo a tak jsem se o všem doslechl právě od nich. Tehdy jsem byl ještě školák, ale na poutavé vyprávění jsem nikdy nezapomněl.
O mnoho let později jsem několikrát navázal hovor na tyto podivné události ve snaze zjistit nové informace. Doslechl jsem se, že k návštěvě svítící bytosti mělo dojít ještě nejméně dvakrát v následujících nocích. Jednou měla být bytost pozorována skrze okno jak se pohybuje na prostranství za budovou. Další setkání prý bylo jako vystřižené z hororu.
Občas si některý z pracovníků noční směny šel tajně na hodinku schrupnout do šatny na lavičku. Jednoho takového probudil zvuk kroků na chodbě. Myslel si, že jde některý z kolegů. Skrze dveře však náhle prošlo mlhavé světlo. Byla to znovu záhadná zářivá postava a blížila se přímo k němu.
Muž prý strnul hrůzou bez možnosti pohybu a mohl jen vyděšeně sledovat jak se k němu bytost sklání. Údajně ho měla chytit za obličej a zblízka si jej prohlížet. Poté jej naštěstí nechala být a odešla znovu skrze zavřené dveře někam pryč.
Všechna tři pozorování jsou jako vystřižená z nějakého sci-fi. Nejvíce zarážející je však zásadní fakt: Můj příbuzný zúčastněné dobře znal. Jednalo se o malou továrnu kde se lidé vzájemně dobře znají a žádný ze zúčastněných nebyl ani v nejmenším vtipálek.
Šlo o zcela normální férové chlapy a nikdo z nich by neměl zapotřebí vymyslet si něco tak šíleného.
Berme také v potaz fakt, že počátkem devadesátých let společnost ještě podobná svědectví příliš netolerovala. Pokud by šlo o vtip nebo výmysl tak by tehdy nikomu rozhodně nic dobrého nepřinesl...
Záhadná "světelná" bytost vyfocena v zahraničí roku 1999.

Zajímavou souvislostí která jedině utvrzuje reálnost toho, že se v těch letech na Brodecku skutečně dělo něco záhadného je i několik pozoruhodných případů pozorování UFO které se v oné oblasti vyskytlo.
Chtěl bych tímto požádat všechny případné svědky a pamětníky o spoluúčast na našem pátrání. Veškeré informace rádi přijmeme na emailu: Klubavalon@email.cz
©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/