Fotíme duchy 2. - vortexy

Vytvořeno 12.05.2010 13:30:16 | Poslední změna 30.10.2010 16:45:14

Vortex zamená v angličtině "vír". Jednoduše řečeno - na fotografiích tedy vortexy  představují dlouhé tenké trubice rotující bílé mlhy. Tento fenomén je stále  velkým otazníkem. Existuje mnoho teorií o tom co vortexy představují. Dle některých badatelů jde o proud vířící energie jejíž podstata může být čistě přírodní, ale také spirituální. Může tedy jít o projev přítomnosti ducha nebo nějaké jiné nehmotné entity.
Teoreticky by mohlo jít o zachycení proudu energie kterou "saje" spirituální tělo jako zdroj svojí "potravy" nebo projev krátkodobé prostorové brány která vzniká ve chvíly kdy se duch přesouvá na velké vzdálenosti.
Co konkrétně vortex ve skutečnosti je se zatím můžeme pouze dohadovat. Pro nás je důležité především to, že se jedná o stěží vysvětlitelný úkaz a tím pádem hodnotný úlovek.
Identifikovat vortex na fotografii je velice snadné. Jak již bylo řečeno - jedná se o víry bílé mlhy. Jev velice připomíná malé tornádo. Jeho trychtýř je většinou vcelku tenký a často se kroutí mnoha směry.
Vortexy mají různé délky a tvary. Často vedou i vodorovně a vešlijak se v prostoru ohýbají. Velice často je v nich patrný pohyb rychlé rotace. Díky jejich částečné průhlednosti lze snadno spatřit paprsky "proudění" okolo osy uvnitř trubice víru.
Nedá se říct, že vortexy mají pevně rozeznatelný konec nebo zdroj. Jejich zakončení se mnohdy jemně ztrácejí - dalo by se říct, že se rozplývají v okolním prostoru.
Lze vortexy nějak "logicky" vysvětlit?
Teoreticky se dá uvážit, že by mohlo jít o vlas nebo nit která v době pořízení snímku překrývala objektiv, ale tato možnost se dá uvážit snad jen u zlomku fotografií. Úvahy o prachové částici se v tomto případě zdají také vcelku nereálné.
Vortexy lze zachytit prakticky všude jak přes den, tak za tmy.

©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/