Fotíme duchy 3. - ektoplazma

Vytvořeno 12.05.2010 20:55:55 | Poslední změna 30.10.2010 16:45:33

Mnohdy si lidé představí pod pojmem slova "duch" právě plující obláček bílé mlhy s tvarem lidského těla. Častým projevem duchů nejen na fotografiích jsou skutečně všelijaká mlžná zjevení konkrétních tvarů postav či pouze neforemných mlžných obláčků. Této duchovní substanci se ve světě spiritismu již od pradávna říká ektoplazma.
Samotný pojem "plazma" vysvětluje konkrétně následující definice: „Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování".
Ektoplazma je považována za velice jemnou hmotu která svojí existencí balancuje někde na hranici hmotného a duchovního světa. Má jistý energetický potenciál a její celková stabilita a fyzikální interakce jsou doposud spíše mimo naše fyzikální chápání.
Tato zvláštní esence je dle všeho základním stavebník kamenem duchovních těl, podobně jako je u hmotných organizmů voda. Dle dlouholetých bádání se dá vcelku jistě tvrdit, že hustota a hmotná struktura ektoplazmy dosahuje mnoha úrovní. Na nejnižší úrovni je tak jemná, že ji lidské oko prakticky nedokáže registrovat. Je pravděpodobné, že čím více energetického potenciálu "duše" obsahuje - tím hmotnější a viditelnější je její ektoplazma.
Zjevení duchů a tedy jejich přiblížení se ke hmotě je do jisté míry energeticky náročný proces. Proto se tedy nedovedou pro náš zrak "zviditelnit" na dlouhou dobu a ztrácí se zase do svého neviditelného světa spirituálních energií a jejich jemných materializací. Ektoplazma dokáže z okolního prostředí dobře absorbovat energii. Což se často projevuje poklesem okolní teploty.
Do jisté míry na ní lze nahlížet spíše jako na "organickou strukturu" než na  pouhé neživé uspořádání částic. Při jistých experimentech bylo prokázáno, že lidské tělo v době smrti ztratí nepatrnou část původní hmotnosti. To se dá vysvětlit právě oddělením ektoplazmatického těla.
K největší hustotě ektoplazmy dochází při spiritistických seancích při nichž vzniká zvláštní fenomén kdy duch načerpá velké množství energie přímo z těla média a materializuje se doslova "výtokem" prakticky hmotné substance.
Tento jev je vskutku dosti morbidní a pusobí odporně. Substance ve většině případů médiu vystupuje z nosu, úst nebo uší a volně se vznáší v prostoru.

Jemnou ektoplazmu lze fotit jak ve dne tak přes noc obdobně jako orby a vortexy. Podvodníci se snaží často vytvořit fotografie ektoplazmatické mlhy vyfukováním kouře před objektiv. Proto se snažte vyhnout zakouřeným prostorám, nebo místům s otevřeným ohněm kde bude velice snadné zaměnit snímky obyčejného kouře za paranormální jev. Zmást vás také může váš vlastní dech v chladných prostorách kde se snadno mění na páru kterou občas možná ani nevnímáte. Vzhledem k tomu, že fotoaparát přikládáte povětšinou k obličeji je tedy v chladných prostředích vcelku možné, že na snímku zaznamenáte páru z výdechu. 

©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/