Fotíme duchy 4. - zjevení a přízraky

Vytvořeno 13.11.2010 12:31:31 | Poslední změna 13.11.2010 13:35:21

Při zjevení na sebe duch bere svoji konkrétní podobu tak jak vypadal za svého života. Lze to jednoznačně chápat jako pokus připomenout se nám v podobě jak jej bylo možné znát v dobách kdy žil.
Tento proces stojí ducha jistě značné vynaložení energie. Je pro něj ale dle všeho snazší se takto projevit ve zlomku vteřiny na fotografii než v reálném čase před vašima očima.

Na fotografiích lze často dokonale rozeznat hlavu a tvář. Zbytek těla se již často rozplývá do neurčita. To má svůj praktický význam. Proces si vyžaduje nemalé úsilí a proto se prvořadě snaží zhmotnit svůj obličej. Chce přece jistě, aby ho někdo poznal.
Nejvíce tedy na fotografiích najdeme tváře, celé hlavy, a další fáze až po kompletní postavy na nichž lze často rozeznat i oblečení které nebožtík nejčastěji nosil.
Mnohé fotografie nejdokonalejších zjevení působí dojmem, že se duch nechal vyfotit zcela záměrně. Mnohdy stojí přímo vedle losob tak, aby se dobře vešel do záběru. Zpříma čelem k fotografovi.
Fotografie zjevení patří bezesporu z hlediska ghosthuntingu k těm nejhodnotnějším a nejzajímavějším.  

Jako přízrak lze označit fotografie postav duchů u nichž lze rozeznat pouze částečně zřetelný obrys těla. Zpravidla nejde o „krásné" zhmotnění původní podoby nebožtíka. Vzhled obličeje a těla je mnohdy velice nejasný a často až deformovaný. Mají doslova hororové podoby kdy například duch „mnicha" v kápi má rozteklou polovinu obličej tak, že vypadá spíše jako chapadla, nebo tvář nebožtíka tvoří jakoby napnutá kůže což vypadá že nemá ústa, nos ani oči.
Jindy má obličej podobu lebky či nějakého strašlivého šklebu.
To samé může platit i o těle.
Může být velice nezřetelné. Rozplývající se v neforemný patvar jako by se ho duch snažil zhmotnit a nešlo mu to. Jindy je obraz ducha zvláštně deformovaný - doslova by se dalo říci „stylizovaný" podobně jako na obrazech některých umělců.

Při zhmotnění ducha jde jistě zejména o jeho subjektivní cítění které formuje jeho jemnou hmotu tak, aby se mohla projevit na fotografii nebo byla viděna. Je tedy možné, že zlé nebo trpící duše nabírají právě obludné a deformované podoby.

Lze předpokládat, že čím silnější duše je - tím zřetelnější a kompletnější bude také její podoba na fotografii.

©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/