Buronk - posel smrti

Vytvořeno 28.01.2012 15:10:23 | Poslední změna 05.02.2012 17:04:58

Dusunská pověst praví : Zástupci všech kmenů a národů dostali kdysi od nejvyššího boha Singalanga  Buronga několik palmových listů. Na listech mělo být zapsáno všechno vědění, Dusunům však vítr zavál listy do vody, a tak je po vylovení sušili na slunci. Vtom se ale slétli ptáci a listy jim odnesli. Od těch dob užívají tajů vědění ptáci a Dusunové jim dnem i nocí musí pečlivě naslouchat, aby poznali jak se zachovat. Některým ptákům rozumějí všichni, tomu nejdůležitějšímu však jen šaman.
Může se to zdát jako pěkná pověst kdyby se podle těchto rad ptáků dosud někteří Dusunové neřídili. Na Borneu žije asi šestset druhů ptáků a i specialista se v nich dobře nevyzná, ale Dusunové si je nepletou. A co víc rozeznají všechny jejich hlasové odlišnosti. Pak záleží na tom jakým zpěvem či skřekem se dotyčný pták ozve, ale i na denní době a počasí, který pták zazpíval před ním a který po něm z jakého směru se hlas ozve, kolikrát za sebou a v jakém intervalu se opakuje či se ozve jen jednou. Proč se učí Dusunové tak složité ptačí řeči je opravdu záhada. Jak píše cestovatel Jaroslav Mareš který kmen navštívil, chtěl uplatit šamana aby mu zajistil co nejpříznivější věštbu ale nikdy neuspěl. Výklad hlasů tak šamanovy neslouží k ovládání kmene ale sám je o jejich významu přesvědčen.
Doslova pánem nad životem a smrtí je v této oblasti obrovský zoborožec nosorohý ( Buceros rhinoceros). Na severním Borneu žije jeho poddruh jenž se stal pro Dusuny a jejich sousedy Ibany mluvčím boha války. Ibanové mu říkají  Keňalang a Dusunové burong. Na první pohled tento pták vypadá jako zplozenec pekla celý černý se žlutobílým zobákem a červeným helmovitým výrůstkem. Jeho skřek zní v příšeří potemnělého pralesa příšerně. Během staletí vedl tenhle pták kmeny Dusunů a Ibanů do války a měl velkou úctu která přerůstala k zaslepenému plnění jeho „příkazů". Dával pokyny na kterou vesnici zaútočit a kdy, kdo neuposlechne bude krutě ztrestán a sám nepřátelským útokem zničen. V zapadlých oblastech Bornea přežívá jeho kult dodnes, kde mu po vítězných bitvách přinášejí oběti a pořádají velké slavnosti. K této pověsti zřejmě nahrává fakt že jeho krvavé souboje o samici a teritorium jsou vedené na život a na smrt. Na tom však nic nemění fakt kdy jeden burong na horním toku řeky Segamy svými skřeky slyšitelnými míle daleko vehnal před lety do války hned tři sousední vesnice. Na jejich místech dnes najdete jen rozpadající trosky prorostlé džunglí. Tenhle pták má na svědomí nejméně 154 lidských životů jen z jedné válečné vřavy. k válce došlo před 50 lety a jen zbytky jedné z vesnic připomínají hrůzu tohoto konfliktu, jsou již dnes změněné k nepoznání  a nad tím vším pták sedící na stromě…
Vzhledem k jeho dlouhověkosti smrtonoš který to vše způsobil může klidně dnes žít a obhlížet si své okolí. Zdejší Dusunové za něj dokonce přímo označují jednoho obrovského starého buronga , zdržujícího se neustále v oblasti těch válek a vyvražděných vesnic srdnatě si hájíc vlastní teritorium smrti. Člověk se již do těchto vesnic nevrátil, prý tu podle dusunských šamanů obchází smrt.
Borneo je magické místo samo o sobě, ale život o kterém tu rozhodují ptáci je pro nás Evropany naprosto magicky děsivý.

Zkráceno z článku: FF 7/02 Jaroslav Mareš - burong přináší smrt

©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/