Co je to MAGIE?

Vytvořeno 04.04.2010 12:16:47 | Poslední změna 30.10.2010 16:51:27

Slovo magie je podle jednoho z pramenů odvozováno od sibiřských šamanů ze slova могучий (moguči) jako mocný, ten, který má moc a může vykonávat..., což mění dost zprofanovaný význam slova. Magie je označení s nejasným vymezením, v zásadě se v pohledu na magii střetává hermetický (okultní) a etnologický (vědecký) výklad ...Je to umění ovládat, ovlivňovat a proměňovat...Dokázat vstupovat do kontaktu s určitými silami, změnit vědomí nebo skutečnost jinou než fyzickou ... Magii odlišujeme od iluzionistických kouzel předváděnými na jevišti. Základem vědění je moc, síla a kniha. Knihy slouží jako úložiště informací! Základní magický útvar je tzv.pentagram(pěticípá hvězda) a kruh. Mimochodem, je dobré se naučit kreslit krásné pravidelné kruhy.

V průběhu historie se pojetí toho co je magie měnilo, vždy to však byla nauka určená úzkému okruhu zasvěcenců, kteří své učení předávali pomocí různých rituálů a složité symboliky. Praktikování magie bylo velmi silné před vznikem jednotlivých náboženství, po jejich rozvoji se magie stala součástí náboženských a mytologických systémů prakticky ve všech starověkých říších. V tomto období se obecně věřilo, že magie stojí nad vědou. Pomocí různých magických rituálů a formulí se léčilo, magie ovlivňovala zakládání nových měst a celkově zasahovala do života. Tento druh magie však moderní hermetici odmítají uznávat jako magii a řadí to do šamanismu. Magie podle hermetiků byla již v tomto období skrytou vědou, která vesměs usilovala o styk s bohy. V tomto smyslu pak za nejznámějšího mága tohoto období lze považovat Mojžíše.

V raném středověku magie a víra v ní přežívala především v nekřesťanském světě, s rozmachem křesťanství se magie omezovala na démonologii a vyprávění o zázracích, které církev přepisovala svatým. Ve 13. století došlo k popularizaci astrologie, která měla vliv na některé pozdější mágy. Výraznější rozvoj hermetismu začal v renesanci na níž měly značný vliv i myšlenky novoplatónismu, který měl k magii poměrně blízko. V této době se objevila myšlenka, že magie je vlastně praktickou metafyzikou, kterou někteří lidé zabývající se magií považují za platnou doposud. S novoplatónismem se do evropského myšlení dostaly prvky tzv. egyptské magie, které byly později obohaceny východní mystikou. Až do baroka patřila magie mezi seriózní vědy v období baroka objevila věda nutnost pátrat po příčinách, což vedlo k rozkolu mezi magií a přírodními vědami, neboť jedním z důležitých aspektů magie zůstala víra. Následný rozvoj vědy postupně vedl k úpadku zájmu o magii.

K obnovení zájmu o magii došlo v 19. a 20. století v tomto období však magie v chápání široké veřejnosti splynula s čarodějnictvím a jako taková se odrazila ve fantasy literatuře, či ve světě počítačových her. Lidí praktikujících magii bylo a v současnosti stále je velmi málo, zájem se tak spíše soustředí do zkoumání magie jako fenoménu než do magické praxe.


Pro některé pasáže článku byl použit zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Magie_%28esoterismus%29


©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/