Lidice, jako magický rituál

Vytvořeno 08.05.2011 13:17:58 | Poslední změna 11.05.2011 13:47:11

Za vyhlazením Lidic údajně stojí dopis zachycený gestapem kdy mladík jako záminku rozchodu s dívkou naznačoval odchod do ilegality a také to že syn statkáře Horáka z Lidic byl letcem v Anglii. Je tomu skutečně tak a byly Lidice vybrány náhodou? Podle vyprávění jedné stoleté babičky z nedaleké Hostouně byly Lidice prokletou vesnicí která už mnohokrát před tím byla vypálena a obyvatelstvo pobito. Připomeňme také nálezy zpřerážených a zmasakrovaných lidských kostí mužů, žen i dětí smíchaných s kostmi domácích zvířat v jamách původně budovaných jako zásobárny obilí. Nalezené severozápadně od Prahy v oblasti do které spadají také Lidice. Stařenka také připomněla něco o svatomartinském posvícení  které lidičtí slavili v čase dušiček a odvozovali z toho prokletí obce, jako by připomínala závan starých ponurých časů.  Fanatická důsledná likvidace, vymazání celé obce šlo do všech důsledků jako jsou zabití domácích zvířat, pokácení všech stromů, odklonění koryta potoka, rozmetání hřbitova kdy na dokumentárních záběrech vidíme jak výbuchy vymršťují do povětří staré zpráchnivělé kosti. Jestliže chtěli obec vymazat z povrchu zemského a z map tak proč tak důkladně zdokumentovali morbidní průběh akce? Do dnes je vidět na záběrech jak vše hořlavé shoří pak jsou rozebrány cihly a kameny, zasypány studny a odvedena voda, nakonec je vše zaoráno. Proč tolik práce, jako odstrašující příklad?  Možná z psychologického hlediska a pro pocit vlastní síly moci přetvářet svět.
U Makotřas byly objeveny stopy po pravěké svatyni orientované podle slunovratných a hvězdných linií.  Proč také červen, byl snad zvolen záměrně k hroznému rituálu.
O. Dvořák o tom píše: ( nejen že je červen měsíc slunovratu, ale jeho starý franský název byl Brachmanoth - měsíc zlomu a Vikingové věřili, že právě uprostřed tohoto měsíce Vidar syn boha Odina úspěšně pokoří vlka požírače Fenrise. Červen je pokládán za bránu do říše nitra, jeho posvátnou barvou je červená!!! Právě 10. června začíná měsíc dubu, starogermánská runa dag, která je znakem pro otvírání, skryté dveře do nichž může vstoupit jen zasvěcení).
Chtěli snad nacisté otevřít bránu mimo náš svět a tímto chtěli navázat kontakt s neznámou rasou k níž měl patřit  i strašný krvavý rituál?  Při svém pátrání jsem narazil ještě na jednu zvláštnost jež jsem mnohokrát navštívil a to je Javoříčko na Litovelsku. 5. května byla vypálena obec Javoříčko, kde bylo zavražděno 38 mužů ve věku 14 - 84 let. Údajně šlo o odvetu za partyzánské akce, které prováděli partyzánské oddíly působící na Konicku a Litovli. Působil tu sice oddíl Jermak - Fursenko, ten byl však pro zdejší obyvatele větší zlo než sami němci tak proč bylo Javoříčko vybráno? Moje babička pocházela z téhle oblasti a vypálení této obce popřípadě kouř který se z místa valil podle jejího vyprávění byl děsivý a mnoho lidí zažívalo tísnívé zvláštní nepopsatelné pocity. Je tu však ještě jedna podobnost s Lidicemi. Devět km. od Javoříčka je hrad Bouzov kde působilo SS ze kterého právě vyjížděly ony nacistické  jednotky. Poblíž asi 50 km. je tu nevyřešená záhada a tou je Býčí skála ve které bylo nalezeno stejně jako v zásobárnách obilí  rozmetané lidské kostry, usekané ruce, hlavy a na prstech kostlivců byly nalezeny nádherné prsteny. Měla snad tato nevysvětlená záhada spojitost s vyvolání neznámých sil s rituálními oběťmi které nacisté chtěli oživit  a vyvolat cosi tajemného. Není žádné tajemství, že v Býčí skále němci prováděli výzkum, věděli snad víc než jsme schopni si pomyslet? 
Dokumenty o těchto aktivitách jsou už nedohledatelné. Všimnul jsem si také, že na voze nalezeném v oné Býčí skále na němž leželo torzo  těla, snad podle odborníků nějakého potentáta té doby byli vyryty svastiky ve tvaru hákového kříže. Náhoda? Možná…
Po průzkumu skály nacisty byla vybetonována a stala se z ní podzemní továrna, dnes trvale uzavřená. Co vše se za tím mohlo skrývat? Snad by výzkum trochu osvětlil tajemství téhle lokality. Mohly tu působit tajné nacistické organizace jako je právě THULE. Připomeňme že Thule byla organizace vedena samotným Himlerem zabývajíce se mystikou. Ta se pravděpodobně dělila ještě na společnost Vrilu v dobovém slangovém označení tu "druhou stranu". Dále tu působila společnost "Ahnenerbe" zabývající se důkazy a vším co souviselo s árijskou rasou. Že mýtus o árijské rase není jen výplod pohlavárů nacistického Německa zmiňuje legenda o bájné zemi Ultima Thule též jako "Hyberboja, Ahnenerbe a možná také Agartha" jako o Atlantidě severu.
V oblasti Norska měla existovat země která zanikla nám z neznámého důvodu a jejíž obyvateli byla pravě rasa árijců vysokých modrookých a blonďatých lidí kteří disponovali tajnými schopnostmi včetně telepatie. Ještě v předválečném Německu existoval obřad přísného dodržování  které tvrdilo že je ve spojitosti s etnikem které zvala jako neznámí představení.  Že fašisté vehementně pátrali po této rase je historický fakt a také jejich cesty do Tibetu a hledání i tam a případné spojenectví s Tibeťany dokazují nálezy při dobytí Berlína, kdy se našli mrtví Tibeťané v německých uniformách poskládaní do kruhu. Vraťme se však zpět. Je totiž možné že tyhle "magické " rituály měli otevřít nebo zprovoznit nějaký průchod do neznámého světa. A aby toho nebylo málo je tu název Shngri - la ( správně Shan -gr -la , "shan" je jedním z prehistorickým výrazů pro planetu zemi odvíjí se od slova shanové jakožto paralelní energetická evoluční linie. Je taky možné že chtěli navázat s touhle rasou kontakt a že spojením s ní i případných mutací ovládnout svět. Také se hovoří o sumerské říši kde zase údajně existovaly dvě sociální enklávy, byla to árijská skupina a jakási pomocná opozitní sociální skupina. Tato byla sama o sobě výsledkem genetických mutačních změn odkazující na změny klimatu v dané oblasti.  Tato rasa známá také jako Elohim či rasa starších pocházející z vesmíru z oblasti Aldebaran která měla mít dvě planety. Jen připomenu že vril 2 se nazývaly diskovité objekty sestrojené Německem. Je jasné, že výzkum těchto tajných organizací působil i na jiných místech v Čechách jako byl Blaník a Jihlavské podzemí. Pan Stanislav Motl tu po strávení noci nafilmoval záhadnou postavu, u jednoho z výklenků který zajímal i společnost Thule. Při výzkumu podzemí tu Němci brali vzorky právě z onoho výklenku.  V roce 1940 vědecká skupina z Berlína zde prováděla výzkum za přítomnosti dvou nebo tří Tibeťanů kdy jedním z nich měl být záhadný takzvaný „pán zelených rukavic" držitel klíčů k údajným branám Agarthy. Chtěli snad nacisté různými experimenty s lidmi a tolika zrůdnostmi v koncentračních táborech vyvolat nebo připravit se k převzetí moci nad světem za přispění a následných mutací se zmíněnou entitou? Nebo chtěli otevřít nějaké portály podobné hvězdné bráně a spojit se s mimozemskou rasou?
Je zcela zřejmé, že i dnes se pracuje na odkazu těchto tajných řádů a věci kolem nás jsou jimi ovlivněné. Do jaké míry to je otázka.
použité materiály :  Fantastická fakta 9/2000 ,  pátrání  S. Motla

©2011 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/