Smržovský žaltář

Vytvořeno 23.01.2012 15:31:40 | Poslední změna 23.01.2012 15:49:34


Dějinami česka se to jen hemží mnoha tajemnými postavami napříč dějinná údobí.  Vynořují se jakoby odnikud a zůstane po nich nesmazatelná stopa. Jen pro příklad můžeme uvést Fausta, Paracelsuse nebo bezuchého Kellyho a zajímavé je že posunuli vědění v oborech jako je lékařství, farmacie či botanika ohromě do předu kdy v mnohých případech předběhli dobu o celá století. Jak toho dosáhli se můžeme jen dohadovat, ale jistá insignie tu je…

Po celém světě existovaly ohromné knihovny které mapovaly dějiny světa a i jiné dnes nám zapomenuté praktiky. Dnes však z těchto znalostí nezbylo skoro nic, buď vše shořelo nebo člověkem ve jménu bohů a válek bylo zničeno. Dá se říct že mezery v dějinách jsou doplňovány bezúčelně v dnešním chápání světa. Časté rituály s tímto spojeny jsou odmítány a neprávem přehlíženy. Jak již napsal Jacques Bergier a Louis Pauwels v Jitru kouzelníků - alchymie tu stále je, jen ji představují dnešní jaderní fyzici a jim spřízněné obory.

Čas od času se vynoří kniha považována za magii či alchymistické postupy kdy je tak aspoň podle mne špatně chápána a nezapadá do dnešního chápání světa. Tak můžeme možná prezentovat i Smržovský rukopis. Nedaleko Krásné leží Smržovka a právě zde se počátkem 20. století v bývalém Lučním mlýně jeden z nejdokonalejších opisů údajné čarodějné knihy našel. Knihu zde objevil řídící učitel Meissner. Celý rukopis pečlivě opsal a po konzultaci s jistým p. Eckhardtem se zjistilo, že obsahuje a to narozdíl od jiných podobných knih i " klíč". Kniha byla uložena do Jabloneckého archivu kde ležela bez většího zájmu padesát let. A jak kniha souvisí s předem avizovaným Eleazarem Kittlem? Domnívám se že právě tato kniha byla příčinou jeho ohromných znalostí z oblasti lékařství a také mu dopomohla k nesmírnému bohatství. Nesmíme zapomínat, že chudé léčil zdarma a obětavě. Byl to projev nějaké viny či ho v tom zavazoval tento rukopis? Vždy je něco za něco. Jizerské hory byly a stále jsou drsnou oblastí a právě zde se dovídáme o dr. Kittlovi který slíbil duši ďáblu za to aby mu žádný pacient při léčení neumřel a žádal kvítek zázračné rostliny „všehohoje" a plášť který by ho rychle odnesl k trpícím. Nedaleko jeho domu dal vystavět kostel sv. Josefa ve kterém jsou tvz. svaté schody kdy do každého z 28 schodů byly vloženy ostatky svatých a po schodech se chodilo v kleče. Pod schody dal vybudovat hrobku ve které zřejmě leží dodnes. Můžeme se jen dohadovat zda vše byl jen výplod fantazie místních v jejíž očích vskutku mohly vypadat lékařské postupy jako praktiky černé magie. Vraťme se spět k samotné knize, kniha není v českých zemích ojedinělá. Připomeňme třeba ďáblovu bibli kde se to zaklínadly jen hemží. Její zvláštnost je v tom, že byla přeložena do češtiny a je volně k prodeji. V knize se říká že nesmí být předána druhé osobě, což se nedodrželo a můžeme s tím snad spojovat záhadné vyhoření mlýnu v roce 1947. Kniha samotná je plná formulí  a záhadných zaklínadel, evokačních i invokačních rituálů a alchymistických postupů. Kdo knihu sepsal je záhadou. Spekuluje se o Johannu Faustovi či Edward Kellym. Snad pochází z bájných dob sepsaná nebo opsaná od jiných bytostí sdílejících s námi svět… kdo ví. Že kniha obsahuje vyvolání a odvolání pekelných sil je dost zvláštní. Jsou nedoložené případy lidí kteří s touto knihou manipulovali a dokonce záhadně zbohatli, ale štěstí jim to však nepřineslo. Dokonce se uvádí, že v okolí Kittlova domu je zakopáno dalších dvanáct knih! Budete li chtít si knihu koupit tak se prodává pod názvem " Johanna Fausta kniha mirákulí, uměn a divů neboli trojnásobné pekelné zaříkání". I když to tak nevypadá chtěl bych varovat před neuvážlivým použitím téhle knihy. Zřejmě tu máme co do činění s věcmi o kterých toho moc nevíme a bylo by pošetilé to přejít s posměchem či praktikovat nějaké postupy z možností získat bohatství a moc!!


©2011 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/