Teorie vampirismu 2

Vytvořeno 30.10.2010 22:52:13 | Poslední změna 29.01.2011 21:35:08

Klasikou této legendy je samozřejmě hrabě Drácula, jehož živou předlohou by měl být Vlad Dracula velký bojovník proti turecké nadvládě. Když eliminujeme všechny historky, které byli většinou vymyšleny jeho nepřáteli, nebo byli pouhou odpovědí na krutosti Turků - zůstává nám tady velice odvážný šlechtic s velice nešťastným osudem. Co však považuji za důležité - byl členem Řádu zlatého draka. Což je velice starý řád či klub a pátrání tímto směrem bude určitě zajímavé, členem byl i anglický král Jindřich, Alfonso král aragonský a neapolský, Vladislav polský král, Kryštof vévoda bavorský a král dánský, Hervoja vojvoda bosenský a vévoda splitský, Vytautas litevský kníže, Arnošt Železný vévoda rakouský a dokonce i náš Čeněk z Vartenberka. Řád měl zhruba 24 členů později byl ještě rozšířen. Tento řád navazoval na tajný řád draka sv. Jiří založený srbským rytířem. CO asi spojovalo tyto členy, z nichž jeden se stal ikonou pro upíry? Pátrejme dál - mám radost, že se mezi upíry zamotal i Čech.


Kdo byl Čeněk z Vanrtenberka?


Teď se držte - tento pán ač vyznamenán Zikmundem, byl nejvyšším purkrabím v Čechách, sympatizant husitského hnutí.
Tento muž dovolil aby Jan Hus pobýval na Kozím Hrádku a byl hlavním iniciátorem protestního listu proti upálení Jana Husa. Tento pán, ale také vydal do rukou Zikmundova Pražský Hrad. Za rok, ale poklekl před Janem Želivským a poprosil o odpuštění. Poté se ale kalicha zříká a je Janem Žižkou poražen na hlavu. Po letech vládnutí v Čechách umírá údajně na mor, ale opět jako kališník. Mezi jeho hrady patřili například i Trosky. Pocházel ze staré rodiny Markvarticů.


Kdo byl kníže Markvart?

 
Údajně knížecí komorník - prapředek šlechtických rodů Vartemberků, Lemberků, Valdštejnů atd. Vedl české bojovníky proti Rakušanům kde sice utrpěli porážku, ale přesto se jeho bojovníci vyznačovali velikou statečností a krutostí - a to je stejný znak bojovníků vojvody Vlada Drakuli. Jeho bojovníci, on i kníže Soběslav se za svojí krutost ocitli dokonce v papežské klatbě. Stejně jako naše ikona Vlad. Čili tady máme stejný prvek - bojovníci členů řádu draka se vyznačovali statečností a hlavně krutostí. Papež je vždy použil když mu teklo do bot a poté se jich snažil zbavit jako ďáblova sémě. Je tedy možné, že naše svatá církev - nejbohatší a nejmocnější, dokázala vypěstovat nebo vyšlechtit člověka pro nejkrutější válečný účel?? Nebo měla s touto rasou styky a smlouvy již od nepaměti?

Schválně jdeme dál - kdopak asi byl předek Markvarů? K mému překvapení jakýsi Hroznata Tepelský - hlavní číšník královny Judity, aktivní účastník křižáckých bitev, ale i zakladatel klášterů. Založil klášter v Teplé - první která česká šlechta tolerovala. A světe div nakonec byl papežem po staletích blahoslaven - hlavně kvůli zázrakům u jeho hrobu. Z KRUTÉHO RYTÍŘE SE STAL SVĚTCEM! Jaké zázraky to vlastně byli musím ještě vypátrat a uvedu je snad příště.

Takže kruh se uzavřel. Máme tu společné znaky. Rodina uvažovaných upírů zastupuje vládce skoro všech evropských zemí, jejich bojovníci se vyznačují nesmírnou statečností a krutostí. Po použití se jich papež snaží zbavit, nebo alespoň se od nich distancovat. Ovšem panovníci se jich nezbavují - jejich služby jsou vynikající. Jak jsem řekl už výše - církev byla a je nejbohatší a nejmocnější, většina tajemných věcí začíná ve Vatikánu. Je možné, že celá legenda o upírech má solidní základ v „genetické" úpravě lidí přímo ve Vatikánu. Uvědomte si, že nejlepší vědci slouží často Vatikánu. A za zdmi Vatikánu jsou také zavřena veškerá tajemství, vynálezy, staré knihy a také technologie zabavená světu po staletí a prohlášena za největší díla satanova.
 Nebo je tu možnost, že si Vatikán tuto rasu zkrátka najal a dodnes jí používá. Uvědomte si, že veškerá media na této zemi patří jezuitům a jejich poskokům. My se dozvíme jen to co si mocná církev, která se navenek tváří nestraně přeje, aby jsme věděli.
Pátrání klubu Avalon pokračuje…

©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/