Tajemství telepatického kontaktu

Vytvořeno 01.09.2013 11:21:23 | Poslední změna 01.09.2013 11:44:57

Telepatie není jen aktuálním přenosem myšlenek, jak bývá často prezentována, ale může jít i o přenos informací o stavu věcí nezávisle na čase, v rámci takzvané jasnovidnosti. Během studia tohoto fenoménu se se experimentátorům postupně podařilo odhalit základní podmínky pro vznik telepatického kontaktu mezi takzvanými PSI poli živých organismů i pro vznik jejich kontaktu s obecnými energetickými poli. Respektováním těchto znalostí výrazně stoupá úspěšnost procesu.

Při pokusu o telepatické spojení by vysílající osoba měla být ve stresu a osoba příjemce relaxovaná. U vysílající osoby toho dosáhneme například vytvořením adrenalinové situace, u příjemce pak užitím útlumových prostředků.
Pro posílení spojení můžeme využít i prověřenou disponovanou osobu, jako prostředníka. Prostředníkem však mohou být také rostliny. Domorodci v západní Africe a jejich potomci v oblastech přilehlých ke Karibiku donedávna používali k telepatickému kontaktu dvojic keříků vypěstovaných z řízků vybraného mateřského stromu z čeledi salicaceae, stejným způsobem, jako my telefon. Komunikující předem odložili vše kovové. Kov totiž brání expanzi energetických polí živých organismů.

Naprosto zásadní vliv na fenomén telepatie má však gravitace. Maximální úspěšnosti je dosahováno 14. - 16. lunárního dne v období kolem úplňku, ale i ve dnech okolo novu, kdy se opět Země, Měsíc a Slunce nacházejí na jedné přímce. Snížená gravitace za úplňku podporuje příjemce podmínkami pro expanzi PSI plazmy a zvýšená při novu pak vysílajícího plazmatickou kompresí. Vysílající má tedy paradoxně plazmu komprimovanou, a ta přitahuje rozepnutou plazmu příjemce. Mimořádné efekty tak přinesly dosud utajované experimenty na horské dráze, ve výcvikových centrifugách kosmických center, pneumatických zdvižích výškových budov, v letadlech sestupujících po parabolické dráze, u výsadkářů a konečně experimenty s posádkami startujících kosmických lodí, za značného přetížení, a s posádkami orbitálních stanic ve stavu bez tíže.
Zdá se tak, že dobývání vesmíru nám může pomoci odhalit tajemství brány hyperkomunikace a zpřístupnit to, čemu někteří badatelé říkají paměť lidstva.

                                                 Hruška Aleš          

Převzato z časopisu Spirit