TR-3A BLACK MANTA

Vytvořeno 28.06.2010 12:03:26 | Poslední změna 30.10.2010 16:48:44

Tento letoun je stále do jisté míry pečlivě utajován, avšak povědomí o něm již na veřejnost narozdíl od jeho větších bratrů dosti prosáklo. Je to jistě zejména proto, že MANTA narozdíl od obrů třídy TR-3B nepůsobí v dnešních letech už tak moc „exoticky" a její částečné poodhalení je již pro svět vcelku „stravitelné".
Mnohá fakta okolo technologie letounu jsou a ještě dlouho budou tajemstvím. Lze jen těžko soudit nakolik je v něm angažovaná reverzní mimozemská technologie, ale je takřka jednoznačné, že se po této stránce nemůže strojům třídy TR-3B ani zdaleka rovnat. Vzhledem k jeho nadčasové dokonalé technologii stealth a jeho možnostem extrémně rychlého nepozorovaného přesunu do jakékoliv části světa kterou mnohonásobně překonává nejdokonalejší známé vojenské letouny se však nelze ubránit myšlence, že některé komponenty letounu mohou být vylepšeny o pozemské „kopie" technologií UFO.
Snažil jsem se vyhnout přehnaným spekulacím a najít spíše solidní podložené informace. Byl jsem mile překvapen tím, že ministerstvo obrany ČR má jako členský stát NATO o tomto letounu základní informace a je ochotno je „v mezích možností" poskytnout široké veřejnosti. Zde tedy publikuji přímou zprávu ministerstva obrany ČR o letounech TR-3A BLACK MANTA:

Letoun TR-3A BLACK MANTA je určen pro plnění průzkumných úkolů jak strategického, tak operačně taktického charakteru. Vzhledem ke komplexnímu využití všech dostupných technologií "stealth" je schopen skrytě překonávat PVO protivníka, nepozorovaně pronikat do hloubky jeho území a vést fotografický, infračervený a radioelektronický průzkum pozemních cílů a objektů. Další doplněné informace a obrázky, dostupné ve veřejném odborném tisku a Internetu.
Za optimální průzkumný letoun je americkými odborníky považován takový letoun, který může být použit v libovolném regionu při vzletu z leteckých základen, rozmístěných na území USA. Takovými strategickými průzkumnými letouny jsou např. AURORA, či TR-3A BLACK MANTA, jejichž vývoj si dosud vyžádal a další zdokonalování v příštích letech ještě vyžádá nemalé finanční prostředky. Letouny AURORA i BLACK MANTA mají být schopny účinně překonávat PVO protivníka při nadzvukových rychlostech (v případě letounu AURORA M=5 až M=6) ve výškách 27 000 až 36 000 metrů a vést průzkum v hloubce.
Tyto letouny mají skrytě získávat, zpracovávat, analyzovat a v reálném čase předávat průzkumné informace k centralizovanému využití a současně být co nejvíce odolné proti průzkumným a zbraňovým prostředkům protivzdušné obrany (PVO) protivníka, případně digitalizované snímky prostoru cílů přímo letounům typu stealth F-117 a B-2. Takové letouny, určené především pro použití v ozbrojených konfliktech velkého rozsahu, nemohou plnit všechny úkoly vzdušného průzkumu v plné míře, zejména pak úkoly taktické. Z tohoto důvodu jsou pro lokální konflikty příliš nákladnou záležitostí a jejich provoz k těmto účelům je neefektivní. Právě z důvodů vysokých provozních nákladů byly vyřazeny z výzbroje jejich předchůdci, strategické průzkumné letouny SR-71 BLACKBIRD. Předpokládá se, že zejména letouny TR-3A budou působit buď v úzké součinnosti s letouny operačně-taktického určení, nebo v jejich prospěch a především pak jako zdroj reálných informací o pozemních cílech pro bombardovací letouny typu stealth. Přibližme si design, konstrukci a provozní možnosti jednoho z nejvíce utajovaných letounů současnosti - amerického TR-3A BLACK MANTA. V krátkém popisu jsou soustředěny prakticky všechny v současné době dostupné informace z veřejného odborného tisku a Internetu.

Současný stav projektu

Firma Northrop v rámci dlouhodobého projektu výškových letounů taktického průzkumu amerických vzdušných sil (THAP - Tactical High Altitude Penetrator) vyvinula přísně utajovaný letoun TR-3A BLACK MANTA (černá létající ryba). Při vývoji bylo využito výsledků projektu CSIRS (Covert Survivable In-Weather Reconnaissance Strike) poloviny 70. let. Nedávno se objevily první informace o tom, že série zkušebních letů prvního prototypu letounu TR-3A byla zahájena již v roce 1981. Podle všech dostupných údajů ve veřejném tisku je v současnosti v operačním použití údajně využíváno celkem 25 až 30 těchto "supertajných" letounů. Mají být dislokovány na leteckých základnách v Nevadě a v Novém Mexiku, společně s bombardovacími letouny typu "stealth" F-117A. O bohaté aktivitě programu svědčí skutečnost, že letouny TR-3A již byly spatřeny náhodnými očitými svědky nad Aljaškou, Velkou Británií, Panamou a pravděpodobně i v dalších oblastech světa, často v domnění, že se jedná o UFO. Tím se potvrzuje, že letouny mohou během několika hodin dosáhnout prakticky libovolného místa na Zemi a bleskově provést vzdušný průzkum z velké výšky s vynikající pozemní rozlišovací schopností.
Tyto záhadné letouny, připomínající UFO, byly společně s bombardovacími letouny F-117A poprvé zasazeny do bojových akcí v irácké válce. Zde se staly zdrojem hodnotných informací ve prospěch spojeneckých vojsk. Perspektivně se uvažuje o použití letounů TR-3A v součinnosti s bombardovacími letouny B-2B a dalšími letouny taktického letectva s cílem podstatně zvýšit efektivnost průzkumu při vyhledávání, zaměřování a ničení nejdůležitějších cílů a zejména mobilních odpalovacích zařízení operačně taktických raket. Tím se i postupně rozšiřuje jejich původní určení rovněž o aktivní přínos v rámci budovaného systému komplexní protiraketové obrany ATBM (Anti-Ballistic Missile Defense).

Určení letounu

Letoun TR-3A BLACK MANTA je určen pro plnění průzkumných úkolů jak strategického, tak operačně taktického charakteru. Vzhledem ke komplexnímu využití všech dostupných technologií "stealth" je schopen skrytě překonávat PVO protivníka, nepozorovaně pronikat do hloubky jeho území a vést fotografický, infračervený a radioelektronický průzkum pozemních cílů a objektů. Získané údaje může za letu digitalizovat a předávat do pozemních vyhodnocovacích středisek v téměř reálném čase pro podrobnou analýzu. K přenosu průzkumných informací na větší vzdálenosti může využívat retranslačních letounů (např. U-2, TR-1A) a vojenských spojových družic. Na větší vzdálenosti je družicové spojení prioritní s ohledem na nižší riziko zaměření zdroje signálu vyzařování průzkumných dat. Uvažuje se rovněž o vyzbrojení letounu jednou protizemní řízenou střelou s laserovou naváděcí soustavou, nesenou na vnitřním závěsníku pro účely neodkladného zničení cíle mimořádné důležitosti, jako např. balistické rakety ve startovací poloze. Letoun může tankovat za letu z cisternového letounu KC-135.

Konstrukce a provedení letounu

Letoun TR-3A je řešen jako samokřídlo tvaru trojúhelníka se zaoblenými všemi třemi vrcholy. V konstrukci byla aplikována řada nových objevů a komplexních technologických opatření "stealth", která doposud nebyla uplatněna na žádném jiném typu letounu. Samozřejmě, že jsou aplikovány základní standardní opatření stealth - vstupní otvory přívodu vzduchu k motorům a výstupní trysky jsou na horní straně křídla (tj. maximálně skryty před pozemními průzkumnými prostředky protivníka). Dvojice modernizovaných motorů GE F404 bez přídavného spalování firmy General Electric jsou instalovány v zadní části hluboko v trupu. Jedná se o stejný typ, který je používán na letounech F-117. Výstupní trysky jsou vybaveny zařízením pro usměrňování vektoru tahu ve dvou rovinách. Vyznačují se extrémně nízkou spotřebou paliva, úrovní hlučnosti chodu a kouřivostí. Svislé stabilizační plochy jsou na koncích zaobleny a mírně skloněny dovnitř. Elevony na koncích křídla jsou konstrukčně sloučeny se stabilizačními křidélky. Tato opatření podstatně zvyšují stabilitu letounu typu delta, která je nutná pro dosažení kvalitních výsledků průzkumu a současně umožňuje dosahovat nezvyklých letových manévrů.
V konstrukci letounu bylo využito značné množství zcela nových materiálů. Náběžné a koncové hrany křídla jsou zhotoveny z tuhé a odolné (vysoce tvrzené) umělé hmoty a kompozitních materiálů. Z hlediska utajení před průzkumnými prostředky je významné zakrytí výtokových trysek zadní částí křídla, ochlazování výtokových plynů primárním proudem náporového vzduchu a použití speciálního materiálu typu RAM (Radar Absorbent Material), pohlcujícího radiolokační signály. Výrazné snížení efektivní radiolokační odrazné plochy a tepelných příznaků letounu prakticky znemožňují navedení soudobých PLŘS s infračervenou a radiolokační naváděcí soustavou. Navíc snižují efektivní dosah klasických průzkumných prostředků, zejména vyhledávacích radarů na minimum.
Základní takticko-technická data letounu TR-3A BLACK MANTA:

Maximální dostup: 30 000 m
Optimální operační výška: 24 000 až 27 000 m
Dolet (bez doplňování LPH za letu): 5630 km
Délka: 12,8 m
Rozpětí: 18,3 m
Výška: 4,3 m
Maximální hmotnost letounu: 28 120 kg
Maximální tah motoru: 5400 kg
Osádka: 2

Senzory a zařízení

Sestava prostředků k vedení vzdušného průzkumu je značně variabilní. V závislosti na úkolu může být vybaven výhradně pasivními prostředky - fotokamerami se svislým nebo bočním snímkováním ve dne nebo v noci, infračervenou kamerou, infračerveným řádkovým snímačem nebo zařízením rádiového a radiotechnického průzkumu a zaměřování. Vyvinut byl i speciální radar typu ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) s pozemní rozlišovací schopností řádově 20 až 30 cm. S ohledem na maximální utajení přítomnosti letounu a jeho činnosti má být používán výjimečně a to jen v krátkých časových intervalech v blízkosti cílového prostoru. Všechny průzkumné prostředky jsou instalovány v několika sekcích - ve střední části mezi motory, v přídi a v náběžných vnějších hranách křídla. Veškerou činnost senzorů řídí výkonný počítač, který zabezpečuje rovněž sběr a digitální zpracování výsledků všech elektronických i optických prostředků průzkumu podle speciálních algoritmů.
Přesnou navigaci po trati letu i v zájmovém prostoru zabezpečuje terminál družicového navigačního systému NAVSTAR/GPS, inerciální navigační zařízení s laserovými gyroskopy a zařízení pro číslicové modelování profilu terénu TERPROM (Terrain Profile Matching). Toto zařízení porovnává digitální obraz terénu pod letounem s digitálním obrazem, uloženým v paměti řídicího počítače. S ohledem na co nejvyšší utajení není letoun vybaven klasickými rádiovými prostředky. Veškeré zprávy a instrukce naváděným bombardovacím letounům jsou zabezpečovány zdokonaleným datovým terminálem IDM (Improved Data Terminal) a na větší vzdálenosti pak družicovým směrovým, proti odposlechu a rušení odolným spojením.

Závěr

TR-3A BLACK MANTA podle všech dostupných informací není tedy ani přízrakem, ani UFem, ale ani zázrakem. Je přirozeným a reálným důkazem dlouhodobého úsilí mnoha leteckých a elektronických specialistů o zkonstruování letounu mimořádných kvalit v souladu s platnými vývojovými tendencemi. Samozřejmě, že další vývoj a modernizace letounu TR-3A BLACK MANTA budou ovlivněny objektivními podmínkami a zkušenostmi zejména z posledních lokálních konfliktů. Jisté je, že průzkumné letouny této kategorie jsou a v budoucnu budou výhradní doménou supervelmocí.
Dodatek
Vcelku mě zaujalo, že se dokument otevřeně zmiňuje i o letounech AURORA jejichž existence byla ještě do nedávné doby popřena. To zda je v letounu skutečně zapojena technologie vyrobená na základě poznatků z vraků UFO zůstane otazníkem. Mnoho lidí o tom bude jistě pochybovat, ale vždy se najdou náznaky toho, že by v jeho konstrukci mohlo být několik těchto prvků reálně zahrnuto. Snad se časem dočkáme dalšího zajímavého poodhalení.

Technické informace jsou ze zdroje: Agentura Military Analysis Network - zprostředkováno Ministerstvem obrany České republiky.

©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/