Druhy mimozemšťanů

Vytvořeno 13.07.2010 18:31:47 | Poslední změna 19.12.2010 13:57:39

Šedí - Reticulané


Snad 90% případů setkání třetího druhu v dnešní době tvoří právě kontakty s touto rasou. Jedná se o bytosti které moderní ufologie dělí dále na několik druhů. Nejběžnější je „forma" šedivce vysoká zhruba 120 cm. Mají velice štíhlé člověku podobné tělo a velkou holou hlavu které vévodí obrovské šikmé černé oči. Jejich ruce jsou tenké a delší než je tomu běžné u lidí. Mají čtyři dlouhé pahýlovité prsty. Jejich nejčastější pojmenování „grays" - (šedí) vzniklo odvozením od barvy jejich pokožky která je ve většině případů popisována v odstínu šedé barvy.
Tento druh šediváka je často považován za „dělnickou kastu". Vůdčí kastu tvoří velice podobné bytosti které se od svojich menších bratrů liší právě výškou.
Ty jsou označovány jako „tall gray" - (velký šedý). Jejich výška se často udává okolo 2 - 2,5 metru. Vypadají prakticky stejně jako malí šedivci. Mají však světlejší pokožku, větší hlavy a samozřejmě delší, vychrtlejší tělo. Často se uvádí informace o tom, že na palubě UFO při únosu jedna z těchto velkých bytostí „řídila jako velitel" průběh operací a experimentů které prováděl kolektiv menších šedivců. V mnoha pramenech se velkým šedým přezdívá „Orion grays" protože existují údajné informace o tom, že tato kasta pochází z kolonie v souhvězdí Orion, zatímco drobnější druh dělníků ze Zety Reticuli.
Existují dle všeho ještě další druhy například tzv. „mantis grays" což je možná prapůvodní „verze" všech šediváků a jedná se o tvora který v mnoha ohledech připomíná humanoidní hmyz.
Dále se mluví o druhu „Bellatrax gray" což je šedivácká rasa o velikosti okolo 20cm která se údajně do této trpasličí formy vyvinula právě v kolonii souhvězdí Bellatrax. Několik tělíček těchto drobounkých šedivců se již našlo na různých místech světa - v Rusku, Asii a několika státech jižní Ameriky.
Badatelé se často nemohou ubránit zdání, že si tato podivná entita hraje se svou DNA stejně snadno jako dítě se stavebnicí a tvoří tak uměle nové a nové větve své vlastní evoluce. Proto také pravděpodobně vznikla nejmladší forma šedých která vypadá jako kříženec s člověkem. Ti již mají znatelně lidštější podobu a zejména člověku podobné oči namísto černých. Velké procento únosů do ufo zahrnují dle všeho genetické experimenty při nichž jsou ženám odebírána nenarozená embria. Může jít tedy o další dlouhou řadu pokusů kterou se tato rasa snaží vytvořit novou evoluční větev. Dle všeho existují ještě další „větve". Rád bych rasám „šedivců" časem věnoval samostatný článek.
Mnoho zpráv směřuje k závěru, že rasa šedivců za dlouhá léta své existence zcela stratila schopnost přirozeného rozmnožování a běžného přijmu živin trávením. To vede jejich společnost do slepé uličky čímž je závažně ohrožena jejich budoucnost. Proto hledají nové životaschopnější mutace.
Působení šedivců na zemi nelze chápat jako přínos pro lidstvo. Shrneme-li všechna dostupná fakta, tak se nelze ubránit dojmu, že pro nás představují spíše globální hrozbu. Člověk pro ně nemá větší hodnotu než užitkové zvíře a berou jej v potaz čistě jako hodnotný zdroj. 

Reptilians - plazí humanoidi


Tvoří druhou největší skupinu mimozemšťanů navštěvujících zemi. Existuje mnoho pozoruhodných případů a informací díky nimž se rozhodně existence této plazí rasy nedá jen tak odsoudit jako blud.
Má jít o tvory velice podobné lidem s urostlou postavou vysokou okolo dvou metrů. Tělo pokryté částečně hladkou i šupinatou kůží, hlavu připomínající ještěra či hada s párem velkých „kočičích" očí. Tito tvorové dle všeho disponují extrémně vyspělou technologii a jsou dost možná mocnější než „šedí".
Koluje však kolem nich mnoho fám a je tedy těžké snažit se určit co všechno se dá ještě brát za důvěryhodné a co ne.
Existují velice zajímavé informace o tom, že Reptilianská rasa vznikla zde na zemi v době druhohor a tvoří tak vlastně původní pozemšťany což by osvětlovalo původ technických artefaktů jež se často najdou v hornině z dob dávno před vznikem člověka a celou "archeoastronautiku" jako celek. Osobně se přikláním k této myšlence.
Tato teorie hovoří také o tom, že podstatná část této rasy stále žije zde na zemi. Konkrétně v podzemních městech jež vešla do legend jako Agharta nebo Shambala.  V této souvislosti všem zájemcům doporučuji takzvané "dokumenty Lacerta" které přes svou neuvěřitelnost vskutku dokonale spojují všechny střípky faktů ohledně minulosti i současnosti plazí rasi zde na zemi. Pokud se jedná o podvod tak lze jeho autora bez nadsázky označit géniem.
Kde je však realita si už bude muset každý stanovit sám.
Poslední desetiletí bohatě zahltilo všechna solidní fakta mediálním hnojem, dezinformací a výplody nejrůznějších cvoků díky čemuž je snaha získat hodnotné informace rovna běhu na dlouhé trati.

Vesmírní lidé


Vesmírní lidé jsou kapitola sama pro sebe. Na jednu stranu jsou největším kýčem moderní ufologie a na stranu druhou mají početnou základnu „věřících" díky čemuž se tady o nich zmínit bohužel rozhodně musím.
Od počátku velké éry UFO která zahrnuje zhruba posledních 50 let se po zážitcích George Adamského roztrhnul pytel s množstvím „kontaktérů" a svědků setkání s mimozemskou rasou v podobě překrásných lidí. Má jít o mírumilovné lidi žijící na jiných planetách kteří se snaží zachránit naši rasu před sebezničením apod.
V prvopočátku se tvrdilo, že jsou z Venuše u které se však zjistilo, že je ve skutečnosti kyselinovou výhní. Potom se tedy tvrdilo, že jsou odjinud - poslední dobou převládá teorie, že z Plejád.
U nás v republice existuje dosti početná skupina příznivců existence „vesmírných lidí" jejímž duchovním otcem je jistý pan Benda. Já osobně jsem velkým fandou ufologie a jsem přesvědčen o existenci fenoménu UFO a šediváků. Přesto však odmítám považovat existenci „vesmírných lidí" za reálnou a myslím si, že jsou pouhou exotickou fámou, ale to je pouze můj osobní názor.
Do jisté míry se lze domnívat, že celá ta šaškárna okolo vesmírných lidí může být ve skutečnosti záměrná dezinformační kampaň která má lidi odvést od skutečného fenoménu UFO do začarovaného kruhu bludů a lží.
Je to vcelku snadně a účelově podáno - komu by se nezamlouvala naivní myšlenka překrásných lidí z vesmíru kteří nás budou neustále chránit a tahat z průšvihů...

Anunaki


Anunaki jsou v jistém ohledu další pochybnou mimozemskou rasou která však dle všeho má pravdivé jádro. Má jít o rasu podobnou lidem která v pradávných časech vládla na zemi a zasadila se na vytvoření lidstva.
Díky poznatkům archeoastronautiky opravdu soudím, že se země stala v pradávných časech koloniní možná i několika ras na vysoké technické úrovni. Moderní báchorky o Anunaki mi však přijdou jako slátanina co nemá hlavu ani patu podobně skoro jako u vesmírných lidí. S Anunakiji je spojena planeta Nibiru o níž koluje povětšinou spousta bludů které odporují veškeré logice, avšak nějaká špetka informací o ní by snad mohla mít hodnotu. Myslím, že je třeba se zaměřit na solidní teorie ohledně prastaré přítomnosti neznámé civilizace jež navštěvovala zemi v dávnověku. Soudobá slátanina o pojetí Anunakijů mi však přijde zavádějící.
Inu každý si najde svůj názor.
Dle nejlepších pramenů a txtů lze tuto rasu označit spíše jako "Elohim". Mělo se jednat o velké humanoidy vysoké snad okolo čtyř metrů se světlou kůží a protáhlou lebkou. Veškerá spojitost s Nibiru se jeví zanedbatelná.
Tato rasa přišla v dávnověku na zemi kde zkoumala místní živočišné druhy a rozhodla se upravit genetiku nejstarších primátů tak, aby vznikla nová forma tvora jež jim měl sloužit po dalších úpravách jako dělník.
Díky tomu vzniklo lidstvo tak jak jej dnes známe.
Elohim nelze považovat ani v nejmenším za hodné "bohy z vesmíru" protože všechny zdroje hovoří o jejich agresivní povaze a pradávné válce kterou několik jejich stran tehdy rozpoutalo. Člověk byl pro ně také spíše věc než rovnocená bytost. Údajně bylo šest lidských ras po sobě Elohim vyhlazeno a současná podoba lidí je tím pádem "verze sedm". Pradávné "válce bohů na nebi" zřejmě vděčíme za dosavadní svobodu a fakt, že Elohim odešli z tohoto světa a doufejme, že se už nevrátí.
    


©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/