Kruhy v obilí - 1

Vytvořeno 20.04.2011 13:01:18 | Poslední změna 20.04.2011 13:14:22

Na začátek bych chtěl připomenout fakt o tom, že fenomén kruhů v obilí sahá hluboko do lidské minulosti. Existuje mnoho záznamů ze středověku o nálezech kruhů jejichž vznik se tehdy připisoval čertům, nebo tomu že obrazce vytvářejí víly tím jak v poli tančí.
Kruhy tedy existují velice dlouho. Je snad možné, že i v dávném hladomory proslaveném středověku kdy měl každý čtvereční metr zdravého obilí prakticky cenu zlata, existovalo mnoho skupinek „vtipálků" kteří po nocích vydupávali tyto záhadné obrazce???

Toto vždy byla nejlacinější a nejoblíbenější výmluva všech „skeptiků", „rádobyodborníků" a jiných dementů…

Přesto existuje jeden naprosto nezvratný faktor který může na první pohled určit zda je kruh dílem člověka nebo ne. Je to velice prosté a jednoduché. Všechny kruhy vytvořené vtipálky jsou jednoduše „vydupané" za použití několika metod.
Nejčastější je použití prkna zhruba metr dlouhého za jehož okraje se připevní provaz. Tato „oje" se chytí pevně do rukou a jednou nohou přišlapující prkno postupně vytváříte cestičku zlámaného obilí. Další metodou je použití dlouhé latě s bodcem u jednoho konce jež se zapíchne do ornice čímž vznikne střed kružnice kterou vytvoříme otáčením latě která poláme a poválcuje klasy. Další možností je využití těžších předmětů - klád nebo něčeho podobného co lze vláčet lánem v požadovaném směru čímž znovu dojde k polámání a uválcování klasů.
"Šlapací prkno" je nejběžněji používaný nástroj různých blbečků co se snaží vytvořit kruhy v obilí...

Čili když to zopakujeme a zvážíme všechna fakta - DOPOSUD NEBYLA ČLOVĚKEM VYVINUTA METODA KTERÁ BY DOKÁZALA VYTVOŘIT KRUH BEZ TOHO, ABY NEDOŠLO K POLÁMÁNÍ KLASŮ. Je tedy naprosto jasné, že všechny klasy v kruzích vytvořených člověkem budou jednoznačně POLÁMANÉ. Jinak řečeno každý klas v takovém kruhu bude prokazatelně poškozený a ZLOMENÝ vlivem síly kterou „vtipálek působí".

Toto je zcela zřejmé. I dítě pozná jak vypadá zlomené stéblo. Každý svéprávný člověk to dovede posoudit…

Každému je již jistě jasné kam tím mířím… Stébla z nejkrásnějších a nejdokonalejších kruhů NEJSOU ZLOMENÁ. Nějaká nepochopitelná síla ohne klas který ustrne v této poloze bez sebemenšího poškození. Neexistuje metoda jak by mohla tohoto pozoruhodného fenoménu dosáhnout skupinka „vtipálků" co se za tmy vkrade do pole. Někteří badatelé soudí, že k takové změně struktury klasu by možná šlo dosáhnout působením zvláštního energetického pole podobného mikrovlnám. Doposud se však nikomu nepovedlo vyrobit funkční zařízení jež by toho bylo schopno.
Klasy zohnuté a přitom nepoškozené. Změny na buňečné úrovni které se poté projevují i na velikosti a kvalitě zrn.

V reálném kruhu dále dochází k výskytu několika dalších pozoruhodných fenoménu. Pšenice v nich má často pozměněnou DNA a jsou v její struktuře patrné zvláštní modifikace na buněčné úrovni. Mnohokrát bylo prokázáno, že semínka pšenice z kruhu klíčí mnohem rychleji a následná rostlina poté má vyšší obsah některých živin.
Osobně si nedovedu představit jak by tohoto takřka „zázračného" efektu mohla dosáhnout skupinka blbečků co jde z legrace vytvořit falešný kruh.

Pozoruhodných faktů ohledně kruhů v obilí existuje mnoho a budeme je hlouběji rozebírat ve článcích jež budou následovat.
Tento stručný úvod by měl posloužit k propagaci základní myšlenky:

VŠECHNY KRUHY V OBILÍ NELZE ODSOUDIT JAKO PODVOD…
EXISTUJE MNOHO ZÁVAŽNÝCH DŮKAZŮ, ŽE NĚKTERÉ Z NICH NEJSOU PROKAZETELNĚ DÍLEM ČLOVĚKA…

©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/