Historie klubu

Vytvořeno 04.12.2011 10:16:57 | Poslední změna 30.10.2016 21:02:02Počáteční úvahy ohledně založení záhadologického zájmového spolku sahají do let 2007 - 2008. Konkrétní položení "základního kamene" se však uskutečnilo na zlomku roků 2009 a 2010. Klub byl založen Bredem77 a Martinem F. s podobným zájmem o paranormální jevy.
 Starší události

2007        -      Bred77 nahrává zaznám hlasu ze záhrobí metodou "E.V.P."

květen 2008         -      Objev ruiny "Gorias".


2010

leden 2010           -      Vznik stránek klubu Avalon.2011

15. 1. 2011            -      J. Pluskal se stává jedním z hlavních členů klubu.

7. - 8. 2011       -      V regionálních denících několika okresů střední moravy vyšel seriál článků o záhadách klubu Avalon. Velký úspěch na poli veřejné publikace.
 2012

srpen 2012    -    Lukáš O. se stává jedním z hlavních členů klubu.

červenec 2012    -     Projekt Kerberos se stává prioritní činností klubu.


 

2013 - 2014

Dědictví řádu M.O.R.S. Déle jak roční transfer informací a vzdělávání...2015 - 2016

Rozsáhlá bádání v terénu a v podzemí. Vykopávky, experimenty...

Položení základů pro obnovu a zachování řádu....