Tajuplný Mars

Vytvořeno 29.06.2011 10:23:01 | Poslední změna 29.06.2011 20:14:58

Snad to mohlo být kvůli jeho načervenalému zbarvení jenž evokoval představu krve a nebo byl považován za obydlený a nějaké hrůzy se na planetě odehrály a zůstaly v starověkých mýtech jako pověsti. V roce 1877 kdy byla planeta Zemi neobvykle blízko tak Giovanimu Schiaparelimu se zdálo, že spatřil lineární útvary a nevině je nazval "canali" (kanály). Na mysli měl, že jsou tyto útvary umělé. Tuto domněnku přijali i další a Percival Lowel dokonce věřil, že v kanálech rozpoznal umělé zavlažovací soustavy. Buď jak buď tyto zavádějící informace rozjitřili fantazii a byly připisovány obyvatelům marsu. Dokonce některé kresby z 19. století znázorňují marťany jako kombinace člověka a hmyzu.
A co novodobá historie? Začíná 14. 7. 1964 kdy Mariner 4 přeletěl v těsné blízkosti této planety a udělal 21 snímků. O čtyři roky později sondy Mariner 6 a 7 se přiblížily na vzdálenost 3500 km. Až o dva roky později se podařilo marineru 9 usadit na oběžnou dráhu. Bylo odvysíláno 7000 snímků. Sonda zaznamenala krátery způsobené dopadem meteoritů, červené prolákliny, vysoká pohoří protkaná množstvím hlubokých kaňonů. V roce 1976 se něco podobného podařilo Sovětům a sondy Viking 1 a 2 důkladně zmapovaly Mars a odeslaly 50 000 snímků. Po měsíci sondy přistály na planetě. Byly odebrány vzorky a nějaké panoramatické obrázky. Také ve vzorcích byla prokázána přítomnost uhlíku c14. Dále v dubnu 2001 je vypuštěna sonda Odyseey a při usazení na oběžné dráze předává senzační údaje které jsou širší veřejností nepovšimnuty. Nejvýznamnější byla zpráva, že pod slabou vrstvou hornin se nacházejí ledová pole obrovských rozměrů. Že je na marsu voda to už odborníci předpokládali. Plánované bylo také snímat oblast Cydonia - v ní je onen útvar připomínající lidskou tvář kterou poprve vyfotil Viking 1 v  roce 1976. Tehdy byla záhadná obří struktura prezentována jako odraz stínů. Když v roce 1998 byl pořízen snímek znovu a kvalitněji, byla veřejnosti podstrčena deformovaná fotomontáž která měla lidstvo utvrdit, že z lidskou podobou tváře nemá struktura nic společného. Zřejmě to byl snímek který měl veřejnost uklidnit a zmást, aby mohli dál provádět své výzkumy. A další struktury které byly rozeznány byly nahrazeny alibistickými obrázky a upřímně kdo si dnes vzpomene na nějakou tvář? Krom obličeje tu jsou formace připomínající pyramidy, jejich stěny vypadají nepochybně hladké jeden útvar má pětiúhlou základnu takže vypadá jako pentagon. V jeho hranicích se nacházejí objekty které vypadají jako budovy. Jiný snímek pořízen v blízkosti jižního pólu Marsu je struktura připomínajíc ozubená kola. Ve svém celku připomínají budovu a z ní vychází linie podobné silnicím. Tento komplex byl interpretován jako letiště protože připomíná podobné zařízení na zemi. Dále jsou tu masivní zdi podobné těm mayským a inckým. Zdi vytváří souvislé kamenné bloky až 7 km dlouhé! Již sama velikost ukazuje, že půjde zřejmě o umělé výtvory. Na Marsu jsou i jiné záhadné útvary jako mnohakilometrové přerušované pruhy připomínajíc silnice.
Obří tvář na marsu. Nedaleko od ní jsou ruiny velkého města s náznakem mnoha pyramid. Největší pyramida leží jižně a má pět stran. Vpravo je zvláštní zakulacený pahorek také možná umělého původu.

A záhady nekončí...
Do jaké míry je záhadou odmlčení sondy Phobos 2 která při příletu k Phobosu náhle z neznámých příčin přerušila kontakt. Mars Observer vypuštěn roku 1992 čekal podobný osud. Sonda se náhle odmlčela když byl vydán pokyn pro přechod na oběžnou dráhu. Náhoda? Možná...
Po chybách palubního počítače se navždy odmlčela Mars Clinic Orbiter. Další sonda Mars Polar Lander která měla hledat vodu sice na marsu přistála, ale po přistání se už neozvala. Vypadá to jako bychom měli uvěřit ve ztrátu těchto sond zatímco vesele zkoumají a mají klid od těch všech šťouralů a nebo je zatím někdo jiný? V Americe a i v Evropě proběhly ve zprávách  Ruskými úřady uvolněné videosekvence z Phobosu 2 těsně před jeho poruchou kde je vidět síť přímek v oblasti rovníku marsu. Některé přímky byly krátké jiné dlouhé další široké i tenké. Byly uspořádány v řadách vedle sebe o rozloze 600 km čtverečných. Phobos 2 používal termokameru - tím je vyloučena hra světel a stínů. Navíc model rovnoběžek vyzařoval teplo. Dále bylo odvysíláno několik záběrů se záhadnými objekty. Zpráva z New Scientist ze dne 8.4. 1989 : Objekty jsou buď na povrchu Marsu, nebo kousek pod povrchem, jsou 20 - 25 km. široké a nejsou podobné žádné geologické formaci. Mají tvar vřetena a nebyly uvedeny souřadnice objektů aby se mohly posoudit z jiných fotografií. Zcela nepochopitelný je úkaz při kterém se zařízení robota Opportunity který zkoumal povrch marsu čistí od nánosu prachu. Sluneční baterie dodávají 900 wh el. energie což se blíží maximální hodnotě. Z docela neznámé příčiny docházelo k očištění plochy panelů od nánosů prachu. Na plananetě pracoval ještě jeden robot Spirit ten očištěn nebyl. Obě vozidla se nachází v odlišných oblastech. Spirit zkoumá horskou oblast zatímco Opportunity se zabývá studiem stěn kráteru  Endurrance. Vědci se domnívají, že tvar kráteru mohl vyvolat vznik malých vírů které provádí úklid panelů. Nebylo by to právě naopak? A proč se čistí jen panely vždyť vír by odfoukal choticky vše a to se nestalo.
Další záhady se valí... Dál byly publikovány fotky zachycujíc postavy podobné člověku a lebky nepodobné lidským. Vždyť bylo uděláno přes 300 000 fotek a na veřejnosti se objevilo necelých 20% a to jistě pěkně cenzurované!!!
Něco se s marsem děje.
Sonda vyfotila na povrchu těleso které se zarážejícím způsobem podobá humanoidní lebce. Je však mnohem robustnější než lidská a struktura spodní čelisti je zcela cizorodá. Je toto lebka původních obyvatel rude planety???

Možná že vše bylo připraveno a NASA ví kde má zamířit svůj zrak a zvědavci nejsou vítáni.  Přesto sem tam unikne nějaký kontroverzní snímek, nebo jsou na planetě dávno astronauti kteří tam přistáli aniž o tom má veřejnost ponětí a pracují na těchto artefaktech? Podávají nám to po kapkách, napřed na marsu nic není a teď je tu náhle voda! Co víc - jsou nalezeny marťanské mikroorganismy před několika lety zpátky by to byla kacířská myšlenka.
Další pozoruhodný snímek... Postava za svahem. Je možné aby šlo "pouze" o kámen? Vpravo: Robot "roover" který na povrchu marsu vyfotil mnoho záhadných artefaktů. Většina fotografií se zřejmě nikdy na veřejnost nedostane, ale několik jich naštěstí uniklo...

Dovíme se vůbec někdy pravdu se vším všudy nebo se budou objevovat další a další konspirační teorie jako je tato!

použitá literatura: Erdokan Ercivan  -  na stopě původu lidstva