Mothman

Vytvořeno 06.01.2011 20:02:33 | Poslední změna 06.01.2011 20:14:31

Vše se odehrálo okolo městečka Point Pleasant které má zhruba 4600 obyvatel a leží v západní části Virginie u soutoku velkých řek Kanawha a Ohio Rivers. Jedná se o zvláštní krajinu s jedinečnou atmosférou. Prostředí tvoří husté lesy a bažiny protkané v mnoha místech rozlohou lánů obdělávané půdy.

Roger Scarberry jel 15. listopadu 1966 v noci autem společně se svou manželkou domů do Point Pleasant. V autě s nimi jel také pár přátel - manželé Malletovi. Byla to běžná cesta autem. Venku už byla tma, ale počasí bylo dobré.
Roger si všimnul čehosi co stálo v dálce před ním u okraje silnice. Blíže se již nedovedl ubránit  naprostému zděšení.
U krajnice stála obrovská postava vysoká přes dva metry. Místo rukou měla ohromná křídla složená za zády. Tvor neměl hlavu a v místě ramen mu zářil pár obrovských rudých očí. Celé jeho tělo bylo pokryto vrstvou jemných chloupků šedé barvy tak jak je tomu u můr a nočních motýlů.
Ve chvíli kdy ho auto míjelo by se nikdo ani v jednom z pasažérů krve nedořezal. Skutečné zděšení ale přišlo krátce na to. Cizorodé monstrum které je doposud jen nehybně sledovalo párem ohromných očí roztáhlo svá obrovská křídla a vzlétlo za jejich autem.
Roger šlápnul na plyn a hnal auto na nejvyšší možnou rychlost.
Motor burácel na plné otáčky. V rychlosti přes sto kilometrů v hodině je monstrum stále pronásledovalo. Ohromný tvor letěl jen několik metrů nad střechou jejich auta a k smrti zděšená osádka jej sledovala skrze okna.
Pár velkých kulatých očí žhnul ve tmě jako brzdová světla. Připadalo jim, že se křídla kreatury nehýbou a že jen tak plachtí.
Jak později vypověděla paní Malletová bylo i uvnitř vozu zřetelně slyšet jak bytost vydává pronikavé strašlivé zvuky podobné myšímu pištění.
Krátce před městem tvor nabral výšku a zmizel z dohledu.
Roger jel přímo na policejní stanici kde vyděšená čtveřice doslova vtrhla do kanceláře šerifa.
Ten nevěřícně zíral a poslouchal onu neuvěřitelnou historku.
Zřetelně viděl že jsou v šoku. Nikdo z nich však nebyl pod vlivem alkoholu a šlo o zcela normální slušné lidi. Proto neváhal a poslal na místo ihned dva strážníky. Návrat domů byl pro obě rodiny vysvobozením. Paní Scarberryová doma následkem šoku zkolabovala jak dosvědčila její kamarádka Doris Deweese která se jí poté snažila pomoci.
Dvojice strážníků přes noc dlouho projížděla onen úsek silnice. Nepodařilo se jim v temnotě spatřit nic podivného, ale jejich vysílačka začala vydávat podivné zvuky jako nikdy předtím. Podařilo se jim to nejlépe přirovnat ke zvuku zrychleně přehrávané gramofonové desky. Zdroj tohoto záhadného rušení zůstal tajemstvím.
Další strašlivé setkání se odehrálo o několik dní později. Marcella Bennettová která jela s přítelem a malou dcerou na večeři kousek za město k rodině známého. Jejich dům stál jako samota v klidné krajině. Zaparkovala nedaleko a pomohla dvouleté dceři vystoupit. Vzala ji do náruče a šli společně s přítelem k domu.
Před nimi se náhle ze tmy zvedla obrovská postava. Znovu ohromné rudě zářící kulaté oči jejichž pohled doslova hypnotizoval. Zůstala stát jako zařezaná a nedovedla se hnout hrůzou. Přítel je naštěstí obě popadl a vedl k domu.
Kamarád je vylekané vpustil dovnitř a zamknul dveře. Bylo slyšet jak cosi chodí po verandě a šramotí. Za okénkem se několikrát objevila velká šedivá postava a pár jejich rudých oči civěl do domu.
Kamarád rodiny nečekal a běžel k telefonu zavolat policii. Když policie přijela tak již byl záhadný tvor pryč. Alespoň okolo domu byl podle všeho již klid.
Náčrtky svědků...

Marcellu Bennettovou zážitek dlouhodobě poznamenal. Několik let musela brát antidepresiva.
Mnoho dalších lidí spatřilo v noci „Mothmana" okolo Point Pleasant. V mnoha případech byl spatřen okolo uzavřené oblasti staré továrny na výrobu munice kousek za městem.
Jedná se o obrovský komplex budov z dob druhé světové války kde se vyrábělo množství trhaviny TNT a nábojů do nejrůznějších zbraní. Komplex budov má i rozsáhlá podzemní skladiště. V současné době většinu polozřícených budov zarůstá křoví a celá oblast továrny je uzavřena. Závažným problémem je kontaminace půdy množstvím nebezpečných chemikálií s jejichž skladováním a likvidací si za války nikdo moc hlavu nelámal.
Došlo tedy k úvahám zda by se záhadná bytost nedala vysvětlit jako nějaké zmutované zvíře. Někdo se vše snažil objasnit tvrzením, že jde zřejmě o zmutovaného jeřábe nebo sovu. Toto tvrzení je však poněkud fádní.
Zajímavé také je, že krátce na to oblast zaplavilo nespočet pozorování UFO. Několik lidí podalo zajímavá svědectví o zřejmém vzrůstajícím zájmu nějaké tajné služby v oblasti. Bylo spatřeno několik mužů v černém obleku vyptávat se lidí na spatření záhadné příšery nebo UFO.
Mary Hyre byla navštívena jedním z těchto „agentů" doma. Několikrát mluvila na veřejnosti o tom, že byla svědkem podivných událostí v Point Pleasant. Muž jí chladně varoval, aby držela raději jazyk za zuby pokud se nechce dostat do potíží. O nějakou dobu později dokonce našla ve schránce papír s výhružným nápisem což ji velice vystrašilo.
Roku 1967 zhruba půl roku po prvním případu spatření Mothmana došlo v Point Pleasant k strašlivé katastrofě. Velký most „silver bridge" se zřítil do řeky Ohio River.
Po mostě tou dobou jelo několik aut a celá událost si vyžádala 46 obětí na životech.
Tato nenadálá katastrofa byla vyvrcholením všeho toho znepokojujícího dění jako by toho už tak nebylo dost.
Od podivné katastrofy ustala záhadná vlna UFO i případů spatření podivného létajícího tvora. Do města se pozvolna začal vracet klid. 
Mothman v představách výtvarníků...

John A. Keel autor knihy „The Mothman propecies" strávil ve městě mnoho dní. Pečlivě hledal svědky podivných událostí a snažil se záhadě přijít na kloub. Dodnes tvrdí, že svědků spatření podivné kreatury bylo mnohem víc než bylo psáno v novinách, ale většina z nich se bála vystoupit na veřejnost.
Vyslechl mnohá svědectví a názory.
Zaujala ho podivná souvislost která se týká starodávné legendy v níž temná okřídlená bytost představuje varovný symbol před katastrofou. Pátral v legendách různých kultur a částečně tento fakt potvrdil.
Podařilo se mu také najít zprávy o spatření temné létající bytosti na různých místech světa kde krátce na to došlo k nějaké katastrofě.
Pro jiné je Mothman spíše návštěvníkem z vesmíru což by se mohlo shodovat s vlnou UFO která současně v oblasti zavládla.
Pro jiné mohlo jít o tvora z jiné dimenze kterého nějaká záhadná hříčka časoprostoru vrhla do našeho světa.
Co byl záhadný „muž mol" doopravdy se bohužel asi nikdy nedozvíme. Jeho legenda však bude žít navěky.
Až někdy půjdete osaměle nocí, vzpomeňte si na to, že na světě je stále mnoho záhadných věcí která stále zdaleka přesahují veškeré naše chápání.
Možná se někde v temnotě znovu zažehne pár obřích očí, aby nás na tento fakt upozornil.   


©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/