Ningen - obří mořský humanoid

Vytvořeno 08.04.2010 20:44:26 | Poslední změna 30.10.2010 16:47:03

Ningen je ve světě záhadných živočichů vcelku novinkou. Možná zejména díky tomu, že údajně žije v liduprázdné oblasti moří okolo Antarktidy. V posledním desetiletí se k výzkumu moří na obou pólech přistupuje tak jako nikdy předtím. Jistou roli v tomto polárním boomu mají závažné klimatické změny posledních desetiletí a také hledání ropy.
Každý již slyšel nejrůznější historky o mořských panách. Ningena by se k nim dalo do jisté míry přirovnat. Do pověsti krásné ženy s ocasem ryby má však velice daleko. Má jít o tvora dlouhého 20 - 30 metrů. S masivní bílou kůží podobnou verlibám. Jeho tělo se má skutečně podobat tělu kytovců. Má však namísto předních ploutví pár mocných člověku podobných končetin.. dle některých svědectví dokonce s prsty. Jeho hlava má být kulatá a narozdíl od hlav verlib mnohem "volněji" umístěna k trupu s náznakem krku.
Mnoho zpráv o spatření tohoto podivného tvora pochází zejména z Japonska přičemž má jít o svědectví výzkumníků z expedic do oblastí okolo Antarktidy. Podle údajných svědectví se tým vědců při pohledu na obrovské těleso s "rukama" nejprve domníval, že se snad jedná o nějakou ponorku s dvojicí robotických ramen. Poté jim však došlo, že se jedná o živého tvora který se vylekal a ponořil do hlubin.
Může se snad jednat o nějaký zvláštní druh velryby?? V potaz by šel vzít fakt, že předek velryb byl "běžným" suchozemským savcem s páry nohou a "prstů" jako většina savců. Současné ploutve velryb nejsou ničím jiným než přeměněné "tlapy" což lze snadno pozorovat na jejich kostře kde uvnitř ploutve rozeznáte jednotlivé prsty a články jejich kostí. Je tedy možné, že se u některého druhu přední pár končetin zachoval a vyvinul do podoby "rukou". Pokud ano tak proč - pro lov krakatic nebo snadnější pohyb v polích ledovců?? Vše je to velice spekulativní. Jisté je jedno... už tak inteligentní kytovec by s párem a užíváním rukoum podobných končetin mohl nadále zdokonalovat své vnímání a inteligenci...
Soudit zda Ningen skutečně existuje je vzhledem k malému počtu důkazů a zatím jen krátké době po kterou se o něm hovoří vcelku nejasné. Třeba nás však budoucnost opravdu překvapí...
Níže přikládám několik údajných fotografií Ningena - jejich pravost a samotná kvalita jsou však bohužel sporné...
Jeden snímek na google maps ho údajně náhodou zachytil jak pluje u hladiny (poslední fotografie).
©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/