Tajuplné lesy

Vytvořeno 11.08.2012 12:22:11 | Poslední změna 28.10.2012 11:48:48

Musíme si uvědomit, že se naše planeta formovala miliony let a zřejmě zde pobývalo a možná stále pobývají entity či bytosti o kterých dnes nic nevíme. Zůstali pouze v povědomí lidí kteří žijí v souladu s přírodou. Zaměříme-li se na oblast naší republiky zjistíme, že takových míst je nespočet. Jsou to místa opředena množstvím pověr a paranormální aktivitou. Dnes vzbuzuje úsměv když naši předci uctívali stromy, skály nebo květiny...... a ve všem viděly duchy, démony, skřítky, víly apod. Jenže to všechno mělo možná reálné jádro. Vždyť i dnes vykonáváme rituály o kterých skoro nic nevíme. Pokládání květin ke křížkům všude kolem nás, kult panny Marie či uctívání různých posvátných kamenů. I dnes se k takovým kamenům obrací ženy aby počaly dítě. Naši prarodiče nalévají mléko za dveře skřítkům a pohádky o vodnících, vílách nebo hejkalech jsou jen připomínky na staré časy.
Lesy jak je uvedeno v názvu se rozkládaly na většině našeho území a sílící lidská populace začala stromy kácet, vytvářela místa pro obydlí i půdu k setí. Zde došlo k setkání podivných bytostí, entit (démonů, ďáblů, bludiček. zkrátka hodných a zlých bytostí) s lidmi. Mnoho z vás si nad tímhle poklepe na čelo, ale je doloženo že při příchodu údajného Praotce Čecha došlo k setkání s démony. Jak mnozí badatelé naznačují mohlo se jednat o přeživší nebo žijící neandrtálce kteří byli pobiti či vytlačeni do horských oblastí. A jak ve své knize utajené dějiny Čech  uvádí A. Česal a O. Dvořák mohlo dojít ke konfliktu mezi kromaňonci a neandrtálci, kdy jedna rasa druhou považovala za podřadnou. Kdy dávné kmeny označují své druhy za „lidi" proto aby se odlišily od „nelidí".  
Krampuslauf - Rakouský průvod čertů v maskách které se vyrovnají scénám z moderního hororu... Vlkodlak a chrlič jako další tradiční bytosti ve které se zcela vážně věřilo.

Podívejme se do světa kde kmeny z Malajské džungle vedou nepřetržitou magickou válku s pralesními „běsy", a říkají  si Orang Asli ( původní lidé). I jiné mýty např. jihoamerického kmene Mapučé ačkoli žijí v Andách je jejich jazyk jaksi podivně srozumitelný a název se skládá ze dvou slov Mapa...znamená Země, a Čé...je prostě člověk (lidé země). Prostě se chtějí odlišit od těch jiných. V mýtech těchto prapůvodních kmenů najdeme i pověst o stvořiteli jménem Ngenečén který stvořil člověka, ale také spoustu "jiných lidí" - zvláštních tvorů různě deformovaných např. s rohy na hlavě či s řezáky kteří nesnášejí slunce a jsou prokleti od dob kdy první měsíc spadl na zemi. Není zde paralela k naším upírům, čertům a skřítkům? A to není vše v těchto pověstech je i zmínka o jakýchsi energetických bytostech strašné a hlavně nepostižitelné povahy. Také narážíme na jakousi odlišnost „lidí země" od „lidí dutých hor", „lidí vody", „lidí stromu" a „lidí vzduchu". Prolíná se nám zde svět jiný či paralelní s našim světem, kdy zde pobývají tito tvorové v symbióze s lidmi a kdy možná z čistě „rasistických pohnutek" se člověk cítil jaksi nadřazen těmto bytostem a tak došlo k nějakému konfliktu který pokračuje dodnes? Zdá se to hodně nedůvěryhodné, jenže o světě kde žijeme a zvlášť  o jeho historii stále takřka naprosto nic nevíme. Ve školách se učíme přesně nalajnovanou tezi do které se prostě tento výklad nehodí, ba co dokonce je nepřípustný. Co když jsou Keltské mýty o Elfech a skřítcích přesto fakt? Už by nic nebylo jako dřív, vždyť šamanismus nebo čarodějnictví může být nám zapomenutý prostředek pro obranu či útok proti těmto bytostem a jakýsi mimoúrovňový boj nebo chcete-li magická válka. Že je to nemožné? A co když se tyhle bytosti přihlásí o své "uctívání" vždyť pohlédneme-li do našich dějin a vývoje celého lidstva na každém rohu zakopáváme o rituály, astronomii, alchymii, náboženství, kdy to celé je jen nepochopený výklad historie?

Použitá literatura: Aleš Česal - Otomar Dvořák : Utajené dějiny Čech

©2010 Copyright http://klubavalon.iplace.cz/

 -